HUSin tehokkuus selittää Uudenmaan terveydenhuollon kustannuskuria

8.6.2018 klo 09:56 Politiikka KD Lehti

Uusimaa ja erityisesti Helsinki, Espoo ja Vantaa loistivat Kuntaliiton tekemässä kymmenen suuren kaupungin sosiaali- ja terveysmenojen kustannusvertailussa. Kolmikon erinomainen tulos selittyy lähes täysin kaupungeille tuotetun HUSin erikoissairaanhoidon kustannustehokkuudella.

Helsinki, Espoo ja Vantaa poikkesivat tuloksiltaan kaikista muista suurista kaupungeista Kuntaliiton tekemässä terveydenhuollon kustannusten vertailututkimuksessa. Näissä kolmessa kaupungissa nimenomaan erikoissairaanhoidon kustannuskehitys oli muita parempaa.

Helsinki, Espoo ja Vantaa poikkesivat tuloksiltaan kaikista muista suurista kaupungeista

Kustannukset olivat vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna Helsingissä -7,4 %, Vantaalla -16 % ja Espoossa peräti -17,4 % mediaania pienemmät. Muissa suurissa kaupungeissa erikoisairaanhoidon kustannuskehitys oli pääsääntöisesti mediaania suurempi.

Vaikka perusterveydenhuollon vertailuluvut Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kasvoivat tai pysyivät ennallaan, hillitsi HUS-kuntayhtymän kaupungeille tuottaman erikoissairaanhoidon kustannustehokkuus yhteenlaskettuja terveysmenoja.

Kokonaiskustannusten ero mediaaniin oli Helsingissä -1,2 %, Espoossa -4,7 % ja Vantaalla -6,7 %. Tämä selittää siten myös koko Uudenmaan onnistumista kustannuskurissa, sillä kolmessa suuressa kaupungissa on yhteensä 1,15 miljoonaa asukasta.

Muut kaupungit ja niille erikoissairaanhoidon palveluita tuottavat kuntayhtymät eivät kyenneet HUSin kaltaiseen kustannustehokkuuteen, mikä luonnollisesti vähensi merkittävästi kaupunkien onnistumista terveydenhuollon kokonaiskustannusten hillitsemisessä.

Ylös