Essayah: Asiakasmaksu-uudistuksessa varmistettava ikääntyneiden todellinen mahdollisuus palveluihin

14.6.2018 klo 10:32 Uutiset Merja Eräpolku

Kansanedustaja Sari Essayah (kd) on huolissaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullisuudesta ikäihmisten kohdalla. Lääkkeet ja terveydenhoidon palvelut jäävät ikäihmisillä liian usein ostamatta taloudellisista syistä.

Sote-uudistuksen osana on tarkoitus uudistaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva lainsäädäntö. Jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Essayah patistaa hallitusta huolehtimaan asiakasmaksu-uudistuksessa pienituloisimpien ikäihmisten mahdollisuuksista hoidattaa terveyttään ja saada tarvittava apu kotona asumiseen.

Hän muistuttaa, että ikääntyneiden kotona asumisen lisääminen edellyttää riittävää kotiin annettavaa tukea ja taloudellista, todellista mahdollisuutta hoidattaa omaa terveyttään.

Asiakasmaksuilla on erityisen suuri merkitys pitkäaikaissairaille, paljon lääkkeitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttäville ikäihmisille.

Peruspalvelujen karkaaminen taloudellisesti ulottumattomiin maksaa moninkertaisesti erikoistason palvelujen käytössä.

Valtioneuvoston selvityksen mukaan 75 vuotta täyttäneistä noin viidellä prosentilla asiakasmaksut ylittivät 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. THL:n mukaan useampi kuin joka kymmenes kymmenes alimpaan tuloviidennekseen kuuluvasta ikääntyneestä jättää käymättä lääkärissä taloudellisista syistä. Lähes kolmannekselle huono taloudellinen tilanne on vaikeuttanut sosiaalipalvelujen saamista.

Essayah muistuttaa ikäihmisille kuuluvasta todellisesta mahdollisuudesta hoidattaa terveyttään.

– Uudistuksessa maksujen tulee laskea, niiden tulee olla yhdenmukaisia eri puolilla Suomea ja niiden tulee ottaa huomioon ikääntyvän tulotaso nykyistä paremmin. Lisäksi tarvitaan yhtenäinen maksukatto ja pienet omavastuuosuudet. Peruspalvelujen karkaaminen taloudellisesti ulottumattomiin maksaa moninkertaisesti erikoistason palvelujen käytössä, Essayah toteaa.

Säännöllisen kotihoidon maksuissa on merkittäviä eroja kuntien välillä, sillä kunnat päättävät itse maksujen suuruudesta. Maksut eivät myöskään ole tulosidonnaisia. Tämän vuoksi iäkkäät ovat varsin eriarvoisessa asemassa kunnasta riippuen kotihoidon ja tukipalvelujen maksujen osalta.

Essayah huomauttaa, että mikäli palvelut siirtyvät maakuntiin, yhdenvertaisuus paranee maakuntien sisällä, mutta ei välttämättä maakuntien välillä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että luonnos uudeksi asiakasmaksulaiksi lähetetään lausunnolle kesäkuun aikana.

Ylös