Essayah on huolissaan pienituloisten eläkeläisten mahdollisuudesta hoidattaa terveyttään: ”Asiakasmaksujen on laskettava”

14.6.2018 klo 10:40 Politiikka Samuli Rissanen

– Asiakasmaksuista säädettäessä on huolehdittava siitä, että ikääntyvä väestönosa pystyy ostamaan palvelut tuloista riippumatta, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii, että sote-udistuksessa asiakasmaksujen on laskettava, niiden on oltava yhdenmukaisia eri puolilla Suomea ja otettava huomioon ikääntyvän tulotaso nykyistä paremmin.

– Lisäksi tarvitaan yhtenäinen maksukatto ja pienet omavastuuosuudet. Peruspalvelujen karkaaminen taloudellisesti ulottumattomiin maksaa moninkertaisesti erikoistason palvelujen käytössä, Essayah muistuttaa.

Hän on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullisuudesta.

Essayah vaatii, että ikääntyvän väestönosan on kyettävä ostamaan palvelunsa tuloista riippumatta. Lisäksi on huolehdittava, että vanhukset saavat tarvittavan tuen kotona asumiseen.

Joka kymmenes alimpaan tuloviidennekseen kuuluvasta ikääntyneestä jättää käymättä lääkärissä heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Lähes kolmannekselle sosiaalipalvelujen asiakkaista huono taloudellinen tilanne on vaikeuttanut palvelujen saamista.

Hallitus on toteuttamassa mittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, jonka osana päätetään myös uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta lainsäädännöstä. Asiakasmaksuilla on erityisen suuri merkitys pitkäaikaissairaille ja paljon lääkkeitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttäville ikäihmisille.

Suomessa on erittäin paljon pienituloisia eläkeläisiä. Lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jää alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia.

Hallituksen teettämän selvityksen mukaan 75 vuotta täyttäneistä noin 5 prosentilla asiakasmaksut ylittivät 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Lääkkeet ja terveydenhoidon palvelut jäävät ikäihmisillä liian usein ostamatta taloudellisista syistä.

THL:n selvityksen mukaan useampi kuin joka kymmenes alimpaan tuloviidennekseen kuuluvasta ikääntyneestä jättää käymättä lääkärissä heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Lähes kolmannekselle sosiaalipalvelujen asiakkaista huono taloudellinen tilanne on vaikeuttanut palvelujen saamista.

Ylös