Superin Paavola: Kunta tai yritys voi syyllistyä vanhusten taloudelliseen hyväksikäyttöön

17.6.2018 klo 09:59 Kotimaa Merja Eräpolku

– Vanhusten taloudellinen kaltoinkohtelu voi tapahtua myös kunnan tai yritysten taholta. Kaikelle kaltoinkohtelulle on oltava nollatoleranssi, vaatii Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

Perjantaina 15. kesäkuuta vietettiin kansainvälistä kampanjapäivää ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan. Tämän vuoden teema oli taloudellinen kaltoinkohtelu. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan usein vanhusten pahoinpitelemistä tai sukulaisten harjoittamaa vanhuksen varojen hyväksikäyttöä.

SuPer Silja Paavola 8.12.2017 Helsinki, copyright photographer Marjo Koivumäki Studio Apris oy

Silja Paavolan mukaan se, että asiakas ei saa tarvitsemaansa ja hänelle suunniteltua hoitoa, on myös taloudellista hyväksikäyttöä. Asiakkaalta saatetaan laskuttaa sama summa, saa hän palvelua kymmenen tai viisi tuntia kuussa.

– Jäsenemme ovat kertoneet, että vaikka asiakkaalle olisi suunniteltu palveluaikaa riittävästi, on työt järjestetty niin, että hoitajan on mahdotonta toteuttaa suunnitelmaa. Onko oikein, että asiakas saa palvelua viisi tuntia mutta maksaa kymmenestä tunnista? Voidaan jopa sanoa, että tällainen kunta tai yritys varastaa asiakkaalta.

SuPer on jo pitkään ollut huolissaan hoitajien työmäärästä ja samanaikaisesti vanhusten oikeuksista.

– Maassamme on vanhustenhoitoa turvaava laki ja hienot periaatteet hyvästä hoidosta.  Myös työntekijöillä on työturvallisuuslainsäädännössä turvatut oikeudet. Käytännössä nämä oikeudet eivät toteudu. Työntekijät uupuvat valtavan työtaakan alle ja vanhukset eivät saa hoitoa, jota he tarvitsevat, Paavola toteaa kannanotossaan.

Avohuollon palveluiden ylikuormitustilannetta ei pidä ratkaista ”minuuttipalvelulla”.

Ihmetystä ja huolta herättää vanhusten saama ”minuuttihoito” kotihoidossa. Hoitaja viipyy vanhuksen luona vain muutamia minuutteja ja hänellä on kova kiire seuraavan vanhuksen luo.

– Tilanteesta seuraa hoitajalle eettinen kuorma, joka on seurausta siitä, että työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin tahtoisi tai edes siten kuin se on suunniteltu, Paavola toteaa.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) yhtyy Paavolan huoleen ja vaatii toimia ikäihmisten oikeuksien puolustamiseksi.

– On valitettavaa, että ihmisen voimien vähentyessä häntä uhkaa usein hyväksikäyttö. Puolustuskyvyn heikentyessä ikääntynyt altistuu monenlaiselle kaltoinkohtelulle, myös taloudelliselle. Siksi tarvitaan tehokkaita julkisen vallan toimia ikäihmisten oikeuksien puolustamiseksi.

– Avohuollon palveluiden ylikuormitustilannetta ei pidä ratkaista ”minuuttipalvelulla”, vaan mitoittamalla henkilöstön määrä sellaiseksi, että laadukas ja kohtuuhintainen palvelu voidaan turvata kaikille tarvitseville, Räsänen korostaa.

Ylös