Peter Östman vaatii pienyrityksille tukea työterveyspalveluiden järjestämisessä

20.6.2018 klo 11:20 Politiikka Samuli Rissanen

Östman vaatii, että hallitus helpottaa mikroyritysten ja pienten kolmannen sektorin toimijoiden taloudellista ja hallinnollista taakkaa työterveyspalvelujen järjestämisessä.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman peräänkuuluttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan pientyönantajien taloudellista ja hallinnollista taakkaa työterveyspalvelujen järjestämisessä.

Östman korostaa, ettei pienyritysten työntekijöiden oikeutta työterveyshuollon palveluihin saa rajoittaa, mutta pienille yrityksille koituvia rasitteita on korvattava.

– Työllisyyden parantamiseksi on syytä pohtia, miten mikroyritysten ja pienten kolmannen sektorin toimijoiden kynnystä työllistää voitaisiin madaltaa myös työterveyshuollon järjestämiseen liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten haasteiden osalta..

Mikrokokoisissa yrityksissä työskentelee reilu neljännes kaikista palkansaajista ja myös pienillä yhdistyksillä on merkittävä rooli työllistäjinä.

Hyvin toimivaa, maailman kärkiluokkaa olevaa työterveyshuoltoa ei saa romuttaa. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli myös työhyvinvoinnin edistäjänä

Huolta aiheuttaa työterveyshuollon kattavuus kaikkein pienimmissä yrityksissä. Alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten työterveyshuollon kattavuus on raportoitu olevan noin 60-70 prosenttia. Yrittäjien osalta kattavuus on arvioitu vielä paljon matalammaksi.

Työterveyshuollon pitää Östmanin mukaan olla kunnossa, vaikka yrityksessä tai yhdistyksessä olisi vain yksi palkattu työntekijä. Työterveyshuollon järjestämisvelvoite on taloudellinen haaste, mutta myös aikaa ja osaamista vaativa hallinnollinen prosessi.

Lainsäädäntö ei esimerkiksi määrittele joustoa työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuteen työntekijän tekemien työtuntien määrän mukaan. Pienet, lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet ovat tulleet jäädäkseen.

Hallituksen sote-uudistus ei tuo muutoksia työterveyshuoltoon. Östmanin mielestä on selvää, ettei hyvin toimivaa, maailman kärkiluokkaa olevaa työterveyshuoltoa saa romuttaa. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli myös työhyvinvoinnin edistäjänä.

Östman jätti aiheesta tänään kirjallisen kysymyksen, jonka allekirjoittivat myös muut Kristillisdemokraattien kansanedustajat.

 

Ylös