Päivi Räsänen hallitukselle: Lääketieteellisen peruskoulutuksen korkea laatu turvattava

30.6.2018 klo 09:30 Politiikka Kristiina Kunnas

Lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii kirjallisessa kysymyksessään hallitusta turvaamaan lääketieteellisen peruskoulutuksen korkean laadun Suomessa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) julkaiseman tuoreen lääketieteen peruskoulutusta koskevan arvioinnin loppuraportin mukaan lääketieteen alojen suurentunut sisäänottomäärä näkyy vähentyneenä mahdollisuutena lääkärin käytännön taitojen harjoitteluun.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen jätti hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo turvata lääketieteellisen peruskoulutuksen korkean laadun Suomessa.

– Raportin mukaan erityisesti sairaalan klinikoilla järjestettävä opetus on kärsinyt siitä, että opetettavia on liikaa suhteessa resursseihin, Räsänen muistuttaa.

Isot opiskelijaryhmät klinikoissa lisäävät opettajien työmäärää ja vähentävät opiskelijoiden mahdollisuuksia oppia käytännössä ja saada henkilökohtaista ohjausta ja palautetta.

Ryhmäkokojen kasvaessa suuriksi myös potilaalle voi olla kiusallista, kun kymmenen hengen kandiryhmä saapuu potilaan luo. Tilanne ei ole silloin kenenkään kannalta hyvä. – lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen

– Ryhmäkokojen kasvaessa suuriksi myös potilaalle voi olla kiusallista, kun kymmenen hengen kandiryhmä saapuu potilaan luo. Tilanne ei ole silloin kenenkään kannalta hyvä, kritisoi lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen.

Raportissa vertaillaan viiden suomalaisen yliopiston lääketieteen perusopetusta.

– Lääketieteellistä koulutusta antavilla yliopistoilla on paljon vahvuuksia, mutta on tärkeää, että ongelmakohtiin tartutaan. Lääketieteellisen peruskoulutuksen laadun turvaamiseksi resurssien saattamista opiskelijamäärää vastaavalle tasolle tai vaihtoehtoisesti opiskelijoiden sisäänottomäärän pienentämistä on harkittava, Räsänen huomauttaa.

– Kehityssuunta on kestämätön, jos vastavalmistuneet lääkärit eivät pysty opiskeluaikanaan harjoittelemaan lääkärin käytännön taitoja ja vuorovaikutustaitoja riittävästi. Kasvaneet opiskelijamäärät yliopistojen organisaatio- ja budjettimuutosten rinnalla vaikuttavat väistämättä opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointiin ja jaksamiseen.

– Tämän vuoksi lääketieteellistä koulutusta antavien yliopistojen kykyä ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa opiskelijoiden ja opettajien ongelmia hyvinvoinnissa ja jaksamisessa olisi parannettava, Päivi Räsänen muistuttaa.

Hän pitää asiaa juuri nyt erittäin ajankohtaisena.

– Raportissa nostetaan esille myös se, että tällä hetkellä lääketieteen opetussuunnitelmien ja- tavoitteiden rakenne vaihtelee yliopistosta toiseen ja opetussuunnitelmissa on painotuseroja, jotka näkyvät käytännössä nuorten lääkärien osaamisessa.

– Asia on juuri nyt ajankohtainen, sillä valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen uudistus edellyttää yhteistä näkemystä lääkärien roolista, Räsänen sanoo kirjallisessa kysymyksessään hallitukselle.

 

Ylös