Räsänen Hämeenlinnan evankeliumijuhlilla: ”Sanan- ja uskonnonvapauden tila kapenee, jos emme oikeuttamme käytä”

29.7.2018 klo 22:18 Kotimaa Merja Eräpolku

 – Sanan- ja uskonnonvapauden tila kapenee, jos emme tätä oikeuttamme käytä, totesi kansanedustaja Päivi Räsänen 29. heinäkuuta Hämeenlinnan evankeliumijuhlilla pitämässään Raamattuopetuksessa.

Räsäsen mukaan jokaisen ihmisen sydämeen on asetettu kaipuu vapauden tilaan, jossa hän voi toteuttaa ihmisarvoaan ja ihmisoikeuksiaan. Vapaus nousee ihmisen luodusta olemuksesta, ainutkertaisesta arvosta ja asemasta luomakunnan keskellä.

Räsäsen hengellisen puheen aiheena oli Johanneksen evankeliumin 8. luvun jakeet 31-32, joissa Jeesus opettaa sanasta, totuudesta ja vapaudesta.

– Jeesus piti vapautta myönteisenä, tavoiteltavana tilana.

– Yksilön vapausoikeudet pohjimmiltaan nousevat siitä, mihin ja millaiseksi ihminen on luotu – Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, vallitsemaan luomakuntaa.

Räsäsen mukaan vapaus nykyisin liitetään siihen, että ihminen saa tehdä mitä haluaa ilman turhia rajoitteita.

– Mutta Jeesus menee vielä syvemmälle vapauden olemukseen. Hän nostaa esiin ihmiskuvan kolikon toisen puolen. Olemme kyllä arvokkaita Jumalan kuvaksi luotuina, mutta myös syntiin langenneita. Itseään rajoituksetta toteuttavan ihmisen vapaus on näennäistä.

– Langenneen ihmisen esteettömyys toteuttaa omia mielihalujaan ei nouse vapaudesta vaan orjuudesta, jossa isäntänä ei ole enää ihminen itse vaan synti.

Räsänen muistutti Jeesuksen sanoista: ”jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja”. Jeesus vertasi syntiä paitsi orjuuteen myös sairauteen.

– Hän ei tarkoittanut sitä, että olisi olemassa sellaisia hyviä ihmisiä, jotka eivät häntä tarvitse. Lääkäri kohtaa silloin tällöin potilaan, joka sairastaa vakavaa sairautta mutta ei halua myöntää tilaansa tai ei ymmärrä olevansa sairas. Jos sairauden tunto puuttuu, ihminen vahingoittaa itseään entistä pahemmin, koska ei ymmärrä hakeutua hoitoon eikä usein ota tarjottua hoitoa vastaan.

– Ihminen, joka ei tunnista syntisyyttään, ei tarvitse Vapahtajaa. Jumalan sana on totuus ja valo, joka paljastaa todellisen tilamme, mikä monesti tekee tosi kipeää, Räsänen muistutti.

Hänen mukaansa elämme aikaa, jossa totuudettomuutta ihannoidaan.

– Yhtä yhteisesti tunnustettua totuutta maailmasta, Jumalasta tai ihmisestä ei haluta etsiä tai tunnustaa. Samalla varoitellaan niin sanotuista yhden totuuden ihmisistä. Jokaisella ajatellaan olevan oma totuutensa. Tästä esimerkkinä ihmisen sisäinen kokemus vaikkapa omasta sukupuolestaan syrjäyttää biologisen todellisuuden.

– Jokaisen oma Jumala ”minun Jumalani” syrjäyttää kaikkivaltiaan, kaikille yhteisen Jumalan. Tätä ajattelua vasten on hyvin radikaalia, että Jeesus määrittelee totuuden selkeästi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä”. Laki on annettu Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus Jeesuksen kautta.

Räsänen rohkaisi kuulijoitaan käyttämään rohkeasti sanan- ja uskonnonvapauttaan.

– Sanan- ja uskonnonvapauden tila kapenee, jos emme tätä oikeuttamme käytä. Mitä enemmän vaikenemme Raamatun opetuksesta kipeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin vaikkapa avioliitosta tai elämän arvosta, sitä voimakkaampi on torjunta. Jos lumituiskussa ladulla ei ole riittävästi hiihtäjiä, umpihankeen hiihtäminen käy raskaaksi. Meitä kaikkia tarvitaan edellä hiihtäjiksi.

Perinteiset kaksipäiväiset Hämeenlinnan Evankeliumijuhlat järjesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry, sen Hämeenlinnan paikallisosasto ja Hämeenlinna-Vanajan evankelis-luterilainen seurakunta.

Ylös