Avointen työpaikkojen määrä lisääntyi – työttömyys edelleen laskussa

25.7.2018 klo 16:19 Kotimaa Merja Eräpolku

Tilastojen mukaan työllisyys on touko-kesäkuussa kasvanut hyvää vauhtia. Myös avointen työpaikkojen määrä on lisääntynyt.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 10,4 prosenttia, joka on 1,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Myös pitkäaikaistyöttömiä oli viime kesää vähemmän. TE-toimistoissa oli kesäkuussa avoinna 102 900 työpaikkaa, mikä on 17 800 enemmän kuin vuosi sitten. Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

– Hallituskauden aikana on kesäkuun loppuun mennessä syntynyt 113 600 uutta työpaikkaa. Työllisyysasteen trendi hipoo 72 prosentin tasoa eli hallituksen asettamaa tavoitetta, vaikka sitä on pidetty haastavana, kommentoi työministeri Jari Lindström (sin) 24. heinäkuuta julkaistuja työllisyystilastoja.

Päätoimialoista työllisyyden kasvu on määrällisesti merkittävintä palveluissa. Myös rakentamisen työllisyys on kasvanut jo pitkään, ja teollisuudessa voidaan havaita pientä työllisyyden kasvua.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 272 700 työtöntä työnhakijaa. Se on 47 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 31 100:lla.

Pitkäaikaistyöttömyys laski edelleen kesäkuussa. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 77 100, mikä on 28 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 96 700 eli 16 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 700 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa eli yhteensä 38 200. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-kesäkuussa keskimäärin 68,3 prosenttia, mikä on 5,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös lomautusten määrä on selkeästi laskenut.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa 114 000 henkilöä, mikä on 5 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 6,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli kesäkuussa 99 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 75,5 prosenttia, mikä on 3,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 192 000, mikä oli 57 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,7 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot johtuvat siitä, että työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Ylös