Essayah moittii varhaiskasvatuksen liian suuria ryhmäkokoja: ”Ruotsissa ryhmissä on 10 lasta vähemmän”

23.8.2018 klo 10:20 Politiikka Samuli Rissanen

– Ruotsissa varhaiskasvatusryhmät ovat kaikissa ikäryhmissä kymmenen lasta pienemmät kuin Suomessa. Mitkä ovat suurissa ja hallitsemattomissa lapsiryhmissä vietettyjen vuosien vaikutukset lasten myöhempään koulumenestykseen ja ihmissuhteisiin, Sari Essayah kysyy.

–  Liian suuret lapsiryhmät vievät osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan mahdollisuudet kohdata ja huomioida lapsi tavalla, jota jokainen lapsi tarvitsee kehityksensä ja oppimisensa tueksi. Tästä syystä myös lasten vanhempien ja huoltajien kohtaamiseen on varattava aikaa, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo.

Esimerkiksi Ruotsissa varhaiskasvatusryhmät ovat kaikissa ikäryhmissä kymmenen lasta pienemmät kuin Suomessa. Essayah pohtiikin, mitkä ovat suurissa ja hallitsemattomissa lapsiryhmissä vietettyjen vuosien vaikutukset lasten myöhempään koulumenestykseen ja ihmissuhteisiin.

–  Alan palkkaus ei tällä hetkellä vastaa työn vaativuutta ja vastuullisuutta, Essayah sanoo.

Hän muistuttaa, että arkikokemusten lisäksi myös hallituksen teettämä selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön vuonna 2016 tehtyjen muutosten vaikutuksista antaa viitteitä siitä, että niillä on ollut negatiivisia vaikutuksia.

– Lapsimäärät ryhmissä ovat kasvaneet osassa kuntia, päiväkotiryhmien kokoonpanoon on tullut vaihtuvuutta, sosiaalisten suhteiden määrä on noussut lapsille kohtuuttomaksi ja henkilökunnalla on vähemmän mahdollisuuksia lasten yksilölliseen kohtaamiseen, Essayah listaa.

Essayah’n luotsaamien kristillisdemokraattien mielestä varhaiskasvatuksen laatua voidaan parhaiten parantaa vähentämällä sallittua lapsimäärää hoitajaa kohti, poistamalla tilapäispoikkeamien salliminen mitoituksessa, pienentämällä ryhmiä ja huolehtimalla puhtaista tiloista.

Mitoitusten toteutumista pitäisi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n mielestä valvoa huomattavasti nykyistä paremmin.

Päivähoidon henkilöstön riittävästä määrästä ja koulutuksesta on niin ikään pidettävä huolta, sillä pätevistä lastentarhanopettajista ja erityislastentarhanopettajista on pulaa ympäri maata.

Yliopistollisten lastentarhanopettaja- ja erityislastentarhanopettajakoulutusten sisäänottomääriä pitää Essayah’n mielestä lisätä tarvetta vastaavaksi.

Hän korostaa, että päivähoidon laadulle keskeistä on riittävä henkilöstön määrä. Lisäksi tarvitaan korjausta henkilöstön palkkaukseen.

–  Alan palkkaus ei tällä hetkellä vastaa työn vaativuutta ja vastuullisuutta, Essayah sanoo.

Hän vierailee tänään Iisalmessa päiväkoti Touhula Kangaslammessa. Touhula Kangaslampi on liikuntapainotteinen uusi, hirsirakenteinen päiväkoti, joka tarjoaa myös esiopetusta.

Vierailu on osa Kansanedustajat päiväkodeissa teemaviikkoja, joita vietetään 20.8.–16.9.2018.

Teemaviikkojen tarkoituksena on tuoda edustajat päiväkoteihin tapaamaan lapsia ja tutustumaan päiväkotien arkeen ja mahdollisuuksiin uudistaa ja parantaa lasten kehityksen kannalta tärkeää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen järjestäjille ja päiväkotien henkilökunnalle tarjoutuu puolestaan tilaisuus tuoda päättäjille viestiä päiväkotien monipuolisesta arjesta.

Ylös