Kristillisdemokraatit konservatiivisimpiä – Perussuomalaiset ja vihreät lähes yhtä liberaaleja, mutta eri syistä

24.8.2018 klo 09:19 Kotimaa Merja Eräpolku

Kristillisdemokraattien kannattajat ovat konservatiivisimpia eli arvostavat muita enemmän sääntelyä ja rajoituksia. RKP:n, kokoomuksen, vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat ovat liberaalimpia kuin suomalaiset keskimäärin, käy ilmi EVAn tänään 24. elokuuta julkistetusta Arvo- ja asennetutkimuksen liberalismimittauksesta.

Eri puolueiden äänestäjien vapausnäkemyksiä tarkasteltiin neljällä vapauden ulottuvuudella: sananvapaus, identiteetin vapaus, talouden vapaus ja vapaus holhouksesta.

Miehet kannattavat naisia laajemmin yksilönvapauksien lisäämistä. Arvo- ja asennetutkimuksen kolme liberaaleinta äänestäjäryhmää ovat RKP:ta äänestävät, opiskelijat ja nuoret (18–25-vuotiaat).

Konservatiivien top 3 -listan muodostavat puolestaan kristillisdemokraattien kannattajat, perässään keskustaa äänestävät sekä 4000–8000 asukkaan kunnissa asuvat.

Kokoomusta äänestävät ovat toiseksi liberaalein kannattajaryhmä. SDP:n, Sinisen tulevaisuuden ja Vasemmistoliiton äänestäjät asettuvat puolestaan jakauman konservatiiviselle puolelle, varsin lähelle väestön keskiarvoa.

Johdonmukainen liberalismi ja konservativismi ovat äänestäjissä poikkeuksia. Vaikka kokoomuksen äänestäjät ovat EVAn liberaalimittarin yksi liberaaleimmista ryhmistä, koostuu heidän keskimääräistä vahvempi liberalisminsa lähinnä talouden vapaudesta ja holhouksen vastaisuudesta. Sanan- ja identiteetin vapauksia kokoomuksen kannattajat tukevat korkeintaan keskimääräisesti.

Hienoisen yllätyksen tarjoaa perussuomalaisten kannattajien sijoittuminen neljänneksi liberaaleimmaksi äänestäjäryhmäksi vihreiden äänestäjien vanavedessä. Ero sinisissä majaileviin entisiin puoluetovereihin muodostuu selväksi.

Sitä vastoin mitään yllättävää ei ole siinä, että nuoret sijoittuvat liberalismimittauksen kärkisijoille ja ikääntyneiden väestönosat miehittävät jakauman konservatiivipäätä.

Yhden asian liberaalit ja konservatiivit

Myös yhden asian liberaaleja ja konservatiiveja löytyy. Vihreiden äänestäjien sijoittuminen mittarin liberaaliin päähän johtuu erittäin voimakkaasta tuesta identiteetin vapaudelle, jolla tutkimuksessa tarkoitetaan sukupuolivähemmistöjen, kulttuurien ja taiteen vapauksia. Sama pätee kääntäen perussuomalaisten kannattajiin. He olisivat mittarin liberaaleimmassa päässä, ellei heidän tukensa identiteetin vapaudelle olisi eri äänestäjäryhmistä selvästi alhaisin.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa kysyttiin 21 eri asian tai elämänalueen kohdalla, onko niillä vapautta liian vähän, sopivasti vai liikaa. Suomalaiset ovat väestötasolla varsin tyytyväisiä vapauden määrään useimmissa asioissa. 46 prosenttia suomalaisista pitää kuitenkin vapautta yrittämisessä ja yritystoiminnassa liian vähäisenä ja vain neljä prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa on liikaa vapautta yrittää.

Näin konservatismi ja liberalismi määriteltiin

Konservatiivit lähtevät siitä, että ihminen on erehtyväinen. Siksi kannustimet, ohjaus, säännöt ja apu ovat tarpeen. Konservatiivit nojaavat perusarvoihin ja vakaisiin instituutioihin. Politiikassa konservatiivit korostavat jatkuvuutta, lakia ja järjestystä. Konservatiivisen talouskäsityksen mukaan markkinat tarvitsevat sääntelyä toimiakseen: Ne ovat hyvä renki, mutta huono isäntä.

Liberalismin ytimessä on usko siihen, että jokainen tietää parhaiten itse, mikä hänelle on parhaaksi. Yksilön vapauksien vaaliminen johtaa myös koko yhteiskunnan edistykseen ja menestykseen. Politiikassa liberaalit ajattelevat, että vallan hajauttaminen on sen keskittämistä järkevämpää. Taloudessa liberaalit uskovat vapaisiin markkinoihin sääntelyn ja suunnittelun sijaan.

Kysely vapaudesta on osa EVAn vuoden 2018 Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vastauksiin. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 2.–15.1.2018 ja ne kuvaavat väestöryhmien vapautta koskevia asenteita tiedonkeruun aikaan. Vastaajat edustavat koko maan aikuisväestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Puolueiden kannattajien välisiä eroja käsiteltiin faktorianalyysilla, johon otettiin mukaan 12 selvimmin mielipiteitä jakavaa asiaa.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Kaikki tutkimustulokset löytyvät osoitteesta www.eva.fi/arvopankki. Lue tästä tutkimuksesta lisää EVA:n sivuilta.

 

Ylös