”Käynnissä on vanhustenhoidon hullut päivät, kun henkilöstömitoitusta kierretään ”haamuhoitajilla”

31.8.2018 klo 14:14 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n mukaan vanhustenhoito ontuu sekä laitoksissa että kotihoidossa. Henkilöstömitoituksia kierretään haamuhoitajilla eli toteutuneilla työvuorolistoilla on ihmisiä, jotka eivät oikeasti työskentele yksikössä tai ovat hallinnon väkeä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n mukaan vanhustenhoidon heikko tilanne edellyttäisi nyt pikaisesti konkreettisia toimia. Jyväskylässä pidetyn KD:n kesäkokouksen yhteydessä Essayah vaati lisäpanostuksia vanhusten hoitoon niin kotihoidossa, palvelutaloissa kuin saattohoidossa.

– Ongelmiin ja laiminlyönteihin tulee puuttua. Suomi tarvitsee pikaisesti vanhusasianvaltuutetun ikäihmisten valtakunnalliseksi edunvalvojaksi, sillä kuntien väliset erot ovat huolestuttavia.

– Hoitajamitoitus on tyhjää puhetta ja sitä näköjään kierretään, kun silmä välttää.

Tämänpäiväisessä kannanotossaan Essayah puolestaan muistuttaa, että useissa yksityisissä vanhusten hoitoyksiköissä henkilöstömitoitusta on kierretty ”haamuhoitajilla”. Toteutuneilla työvuorolistoilla onkin ihmisiä, jotka eivät oikeasti työskentele yksikössä tai he ovat hallinnon väkeä.

Essayah arvioi, että hankintalain edellyttämä kilpailutus on johtanut tilanteeseen, jossa hinnalla kilpailu on johtanut sääntöjen kiertämiseen. Samalla laatukriteerit ovat unohtuneet.

– Hoitajamitoitus on tyhjää puhetta ja sitä näköjään kierretään, kun silmä välttää.

Vanhustenhoidon tilanne sivutettiin niin ikään hallituksen viimeisessä budjetissa, vaikka vanhustenhoito ontuu niin laitoksissa kuin kotihoidossa.

–  Ikäihmisten kohtelu kertoo kaiken yhteiskuntamme arvoista. Jokaisella pitää olla oikeus hyvään ja inhimilliseen hoitoon. Epäkohtiin tulee puuttua välittömästi ja suunnata riittävästi resursseja hyvän hoidon toteuttamiseen.

Voit allekirjoittaa kansalaisaloitteen vanhusasiainvaltuutetusta täällä.

”Kenenkään hoiva ei saa olla kukkaron paksuudesta kiinni”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistutti KD:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Jyväskylässä, että asiakasmaksuilla on erityisen suuri merkitys pitkäaikaissairaille ja paljon lääkkeitä sekä sote-palveluita käyttäville ikäihmisille.

Suomessa on useita pienituloisia eläkeläisiä, joilla lähes 40 prosentilla eläke jää alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia.

Iäihmisten taloudellinen eriarvoisuus korostuu sosiaalipalveluissa muun muasssa kotipalveluiden ja muiden tukipalveluiden saatavuuden suhteen. Kunnat päättävät kotipalveluiden maksujen suuruudesta, eivätkä ne ole tulosidonnaisia tai maksukattoon sisältyviä kuten esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksut.

– Asiakasmaksu-uudistus ei näytä tuovan selkeää parannusta sosiaalipalveluiden tilanteeseen, vaikka se on aivan keskeinen, mikäli ikääntyneiden kotona asumista pyritään tukemaan ja entisestään lisäämään.

– Jos peruspalvelut karkaavat taloudellisesti ulottumattomiin, se maksaa moninkertaisesti erikoistason palvelujen käytössä, Essayah sanoo.

Hän vaatii, että sosiaalipalveluiden asiakasmaksuissa tulotaso on huomioitava nykyistä paremmin ja niihin on saatava yhtenäinen maksukatto ja pienet omavastuuosuudet.

– Kenenkään hoiva ei saa olla kukkarosta kiinni.

Ylös