Laukkanen iloitsee Espoo-Lohja-Salo -oikoradan suunnittelun ripeästä etenemisestä

1.9.2018 klo 15:25 Politiikka Merja Eräpolku

Kansanedustaja Antero Laukkanen on tyytyväinen siitä, että Helsinki-Turku –oikoratahankkeen suunnittelua ollaan budjettiesityksen mukaan nopeuttamassa. Tunnin juna liikennöi tulevaisuudessa Espoo‒Lohja‒Salo -välillä uudella radalla, joka on noin 40 kilometriä nykyistä rantarataa lyhyempi.

– Tunnin juna –hankkeen ripeä eteneminen on hieno asia. Raideliikenteeseen siirtyminen on tärkeää ilmaston ja ympäristön kannalta. Se mahdollistaa monille työasioiden hoitamisen myös työmatkan aikana. Nykyisin kumipyörät ovat ainoa vaihtoehto pendelöinnille Lohjan ja Vihdin suunnasta pääkaupunkiseudulle. Moni on tympääntynyt istumaan autoruuhkissa ja halukas vaihtamaan asuinpaikkaa, jos työmatka ei julkisilla kulkuneuvoilla onnistu sujuvasti, Laukkanen totesi käydessään lauantaina Lohjan syysmarkkinoilla.

– Oikoratahanke on aivan keskeinen Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tulevaisuuden kannalta. Sen kautta Etelä-Suomeen syntyy jopa 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialue, joka parantaa työllisyystilannetta niin työntekijöiden kuin työnantajienkin näkökulmasta.

Oikorataan liittyvät kehityshankkeet ovat arvioiden mukaan kokonaisuudessaan useita miljardeja euroja sisältäen kymmeniä tuhansia uusia radan läheisyyteen sijoittuvia asuntoja ja työpaikkoja. Tunnin juna Turusta Helsinkiin on myös tärkeä kansainvälinen raidehanke, joka parantaa EU:n liikennekäytävää Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta Pietariin.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei toteudu budjetissa

Laukkasen mielestä hallituksen budjettiehdotuksessa on paljon hyvää, niin myös monia epäkohtia.

– Sipilän hallituksen viimeisessäkään budjettiesityksessä ei sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteudu, sosiaalineuvos arvioi budjetin kokonaisuutta.

– Esimerkiksi takuueläkkeiden ja pienimpien päivärahojen korotus, pienituloisten verotuksen keventäminen ja lääkkeiden omavastuurajan korotus ovat hyviä asioita, mutta kovin pieniä hallituskauden aikana tehtyihin leikkauksiin nähden.

– Summa minkä hallitus lisää näihin etuuksiin, se monien kohdalla muista etuuksista kuten asumistuesta tai toimeentulotuesta vähennetään, jolloin pienituloisen ihmisen nettotulot eivät kasva, Laukkanen kertoi saamastaan kansalaispalautteesta.

Laukkasen mielestä on käsittämätöntä, ettei vanhustenhoidon ongelmiin ole budjetissa tartuttu. Vanhustenhoitoon tarvitaan merkittäviä lisäpanostuksia niin koti- kuin laitoshoidossakin.

– Vanhusten hoidossa on tällä hetkellä merkittäviä puutteita erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen. Ongelmiin ja laiminlyönteihin tulee puuttua välittömästi, toteaa Laukkanen.

Helsingin Sanomien perjantaina julkistamien tietojen mukaan useissa yksityisissä vanhusten hoitoyksiköissä on ilmennyt ”haamuhoitajia”. Toteutuneilla työvuorolistoilla on ihmisiä, jotka eivät oikeasti työskentele yksikössä tai ovatkin hallinnon väkeä. Laukkanen on tilanteesta järkyttynyt.

– Tällaiset tilanteet on selvitettävä perusteellisesti, eikä haamutyöntekijöistä saa tulla maan tapa kiertää hoitajamitoituksia. Vanhustenhoidon laadun valvonnan lisäämiseksi tarvitaan päättäväisiä toimia ja kristillisdemokraattien ajama vanhusasiainvaltuutetun virka.

Lauantaina Lohjan KD:n aktiivit keräsivätkin kymmeniä allekirjoituksia asiaa koskevaan kansalaisaloitteeseen.

Lohjalainen Aira Palomäki kävi jututtamassa kansanedustaja Antero Laukkasta. Palomäki halusi tietää, mitä KD:n kansanedustajat tekevät, jotta koulumaailma pitäytyy nykylainsäädännön ja biologian mukaiseen käsitykseen kahdesta sukupuolesta. Kuva: Merja Eräpolku

 

Ylös