Ikäihmisten aiheuttamien liikenneonnettomuuksien taustalla ovat usein havaintovirheet tai sairauskohtaukset

16.9.2018 klo 09:50 Kotimaa Kristiina Kunnas

Sairauskohtaukset alkavat näkyä liikenneonnettomuuksien riskitekijänä jo 50 ikävuoden jälkeen ja osuus kasvaa seuraavilla vuosikymmenillä.

Ikäihmisten aiheuttamien vakavien liikenneonnettomuuksien taustalla ovat usein havaintovirheet tai sairauskohtaukset, Liikenneturvasta kerrotaan.

– Risteykset ovat iäkkäille hankalimpia paikkoja. Erityisesti vasemmalle kääntyessään iäkäs ei välttämättä havaitse päätien liikennettä ajoissa, Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen kertoo.

Sairauskohtaukset alkavat Tarvaisen mukaan näkyä liikenneonnettomuuksien riskitekijänä jo 50 ikävuoden jälkeen ja niiden osuus kasvaa seuraavilla vuosikymmenillä.

Espoossa ja Kouvolassa toimivan Maken Autokoulun johtajan Markku Kähkösen mukaan ikääntyneiden ajokyvyn arvioinnit ovat lisääntyneet.

– Ajokyvyn arviointi tulee ajankohtaiseksi, kun lääkäri toteaa ikäihmisellä esimerkiksi muistiin tai fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavan sairauden.

Kähkönen kertoo, että esimerkiksi havainnoinnin hitaus, vaaralliset kaistanvaihdot ja eksyminen ovat melko yleisiä ikääntyneillä. Maken Autokoulussa noin neljännes ajokyvyn arvioinneista päättyy lopputulokseen, jossa lääkärille ei suositella ikääntyneen ajo-oikeuden jatkamista.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin mukaan 78 prosentilla yli 70-vuotiaista suomalaisista miehistä ja 37 prosentilla yli 70-vuotiaista suomalaisista naisista on voimassa oleva ajokortti.

Suomen Ajokykyarviointien toimitusjohtajan Pekka Ilmoniemen mukaan ikäihmiset osaavat usein kompensoida iän mukanaan tuomia vaikutuksia.

– He ajavat ennakoivammin, eivät ota turhia riskejä, ajavat vain valoisaan tai vähemmän vilkkaaseen aikaan tai käyttävät pelkästään tuttuja reittejä.

Nykyään myönnettävät henkilöautojen ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan. Kun autoilijalla tulee 65 vuotta täyteen, on voimassaoloaika enintään viisi vuotta kerrallaan.

Kun henkilöautoilija on yli 70-vuotias nykyisen ajokorttinsa voimassaoloajan päättyessä, joutuu hän joka tapauksessa hankkimaan laajennetun lääkärinlausunnon ajokyvystään ajo-oikeuttaan uusiessaan. Jos ajo-oikeus on kuorma- tai linja-autoon, on vastaava ikäraja lääkärinlausuntoon 45 vuotta. Näiden kahden erilaisen ajo-oikeuden uusimista koskevat erilaiset terveysvaatimukset.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin mukaan 78 prosentilla yli 70-vuotiaista suomalaisista miehistä ja 37 prosentilla yli 70-vuotiaista suomalaisista naisista on voimassa oleva ajokortti.

– Heinäkuun alussa ajokortti oli 4 250:llä yli 90-vuotiaalla. Näistä vähintään muutama on yli satavuotias, kertoo Trafin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

Trafin viimevuotisen Ikäkuljettajien kokemukset liikenteessä -julkaisun mukaan 85–94-vuotiaista vastaajista noin neljännes ja yli 94-vuotiaista vastaajista vajaa 40 prosenttia harkitsi ajokortista luopumista seuraavan uusimisajankohdan yhteydessä. Kyselyyn poimittiin satunnaisotannalla yli 2 500 yli 65-vuotiasta ajokortin haltijaa. Kyselyn vastausprosentti oli noin 62.

STT–Janita Virtanen

 

Ylös