Sari Tanus ehdottaa 1000 euron bonuslapsilisää

19.9.2018 klo 18:26 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus perää hallitukselta toimia syntyvyyden saattamiseksi nousuun. Hän ehdottaa perheille 1000 euron bonuslapsilisää.

Kristillisten kansanedustaja Sari Tanus on pahoillaan, ettei hallitus reagoinut lainkaan syntyvyyden laskuun. Suomessa syntyi viime vuonna vähiten lapsia sitten 1860-luvun nälkävuosien.

Tanus ehdottaakin eräänlaisen erityislapsilisän käyttöönottoa. Siinä jokainen syntyvä lapsi saisi 1000 euron bonuslapsilisän.

– Kustannukset valtiolle olisivat vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa, hän kertoo.

Tanuksen mukaan summa palautuisi tulevina vuosina moninkertaisesti veroeuroina takaisin valtion kassaan.

Hän muistuttaa, että ta­lou­den nä­kö­kul­mas­ta syn­ty­vyy­den las­ku uh­kaa pan­na uu­sik­si esi­mer­kik­si las­kel­mat vä­es­tön ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­mas­ta kes­tä­vyys­va­je­es­ta. Työ­voi­man ul­ko­puo­lel­la ole­vien suh­de työl­lis­ten mää­rä kas­vaa jyr­käs­ti lä­hi­vuo­si­na.

Taloudelliset huolet ja työelämän kuormittavuus ovat Tanuksen mukaan merkittäviä syitä alhaiseen syntyvyyteen

Synnytysten- ja naisten tautien erikoislääkäri Tanus näkee alhaiseen syntyvyyteen useita syitä. Tanus ihmetteleekin, ettei hallitus ole paneutunut asiaan tarkemmin, eikä ensi vuoden budjetissa ole minkäänlaisia toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Taloudelliset huolet ja työelämän kuormittavuus ovat Tanuksen mukaan merkittäviä syitä alhaiseen syntyvyyteen.

– Myös nykyinen yhteiskunnallinen ilmapiiri ruokkii osaltaan tilannetta, jossa perheen perustaminen ja hankkiminen ei ole ”muodissa”.

Lisäksi huoli työpaikasta ja taloudellinen epävarmuus perheen toimeentulosta vaikuttavat Tanuksen mukaan merkittävästi perheen lapsilukumäärään.

Hallituksen kaavailemat työsuhdeturvan heikennykset eivät Tanuksen mukaan ainakaan auta perheiden turvallisuuden tunnetta ja ovat osaltaan lisäämässä perheiden epävarmuutta lapsien hankintaan.

– On kestämätöntä, jos syntyvyydessä ei tapahdu muutosta! Jo nykyinen väestörakenne on ongelmallinen.

– Odotukset syntyvyyden noususta ovat turhia, jos yhteiskunta ei osaltaan tue perheiden mahdollisuuksia lasten hankintaan. Väestönkasvua ei voi sälyttää maahanmuuton varaan, Tanus muistuttaa.

 

Ylös