Maanselkä Liberan blogissa: Tanskan mallissa helppo palkata – ja irtisanoa

19.10.2018 klo 16:13 Politiikka Merja Eräpolku

Tanskassa panostetaan Suomea kaksi kertaa enemmän työvoimapalveluihin ja henkilökohtaiseen tukeen.
– Se on mahdollista, koska Tanskan mallissa on helppoa palkata ja helppo irtisanoa. Irtisanomisen helppous tuo dynamiikkaa ja verotuloja talouteen, mikä mahdollistaa panostukset työttömien osaamisen kehittämiseen, kirjoittaa KD:n puoluesihteeri Asmo Maanselkä Ajatushautomo Liberan sivuilla julkaistussa blogi-kirjoituksessaan.

Maanselkä sai kimmokkeen kirjoittaa Tanskan mallista Sdp:n kansanedustajan, entisen työministeri Tarja Filatovin kirjoituksen vuoksi. Filatovin tarkastelusta sai Maanselän mielestä kuvan, ettei Tanskassa tarvita korkean työllisyyden ylläpitoon muuta kuin työttömälle räätälöityjä palveluja.
– Artikkelista saa sen kuvan, että mitään muuta pakottavaa ei tarvita. Tämä ei pidä paikkaansa.

Tanskan mallin ”flexicurityn” eli joustoturvan, ydin on työmarkkinoiden joustavuus. Se koostuu monesta eri elementistä. Maanselän mukaan siinä työntekijä on helppoa palkata ja helppoa irtisanoa. Työaika joustaa erittäin paljon ylitöiden ja viikonlopputöiden osalta.

Myös toiminnallinen joustavuus on erittäin suurta. Työnantaja voi siirtää työntekijöitä työtehtävien välillä joustavasti ilman ammattiliittojen puuttumista ja työntekijöillä voi teettää joustavasti asioita.

Palkat joustavat ylös ja alaspäin, kun yleisitovuutta ei ole. Nimellis- ja reaalipalkat vastaavat kysynnän ja tarjonnan muutoksiin.

Suomessa on yksi vahvimmista henkilöperusteisista irtisanomissuojista.

Maanselkä muistuttaa, että irtisanomiskeskustelussa pitää erottaa henkilöperusteinen irtisanominen ja tuotannollis-taloudellisin syin tapahtuva kollektiivinen irtisanominen.

Suomessa on helppoa irtisanoa työntekijöitä kerralla taloudellisiin syihin vedoten. Tanskassa ja Saksassa se on vaikeata. Näissä maissa taas henkilöperusteinen irtisanominen on helppoa ja täällä erittäin vaikeata.

– Tässä asiassa Suomi on sahannut itseään jalkaan. Kansainvälisen yrityksen on Saksaa helpompaa sulkea Suomesta tehdas ja irtisanoa koko porukka, mutta yksilöstä ei pääse eroon millään.

– Suomessa on yksi vahvimmista henkilöperusteisista irtisanomissuojista, Maanselkä toteaa.

Tanskassa jokainen työntekijä voidaan irtisanoa välittömästi tai 1-6 kuukauden varoitusajalla riippuen työsuhteen pituudesta ilman pitkäaikaisia yt-neuvotteluja tai riippumatta, mihin ammattiliittoon työntekijä kuuluu.

Työntekijän jatkuvat sairaspoissaolot ovat esimerkiksi Tanskassa irtisanomisperuste. Suomessa työsuorituksen heikkenemisen suhteen työnantajalta odotetaan sietokykyä.

Tanskassa myös ammattiliitot tukevat alhaista irtisanomissuojaa, koska ansiosidonnainen rajoituksineen riittää heidän jäsenilleen irtisanomistilanteessa.

– Filatov muistuttaa, että Suomessa on Tanskaa korkeammat karenssit. Näin sen täytyykin olla koska Suomessa karenssi tarkoittaa, että on menetellyt kovin moitittavalla tavalla, jos joutuu irtisanomisen omasta syystään.

– Karenssin ja irtisanomissuojan vahvuus riippuvat toisistaan. Tästä huolimatta olen sitä mieltä Suomen karenssit ovat pisimmillään liian pitkiä. Ne johtavat toimeentulotuen lisääntyvään käyttöön, Maanselkä arvioi.

Tuskin Tanskan irtisanomislait, yleissitovuuden purku ja muu joustavuus koskaan menisivät SDP:n puoluevaltuustosta läpi, vaikka työvoimapolitiikan resurssit kaksinkertaistettaisiin.

Tanskassa vähintään vuoden työskennellyt henkilö, joka on irtisanottu ilman mitään perustetta, on oikeutettu erorahaan. Maksettava enimmäismäärä on palkka, joka maksetaan 50 prosenttia lakisääteisestä irtisanomisajasta.  Usein yrityksen avaintyöntekijät sopivat johdon kanssa erillisen sopimuksen irtisanomispalkkiosta irtisanomisen varalle. Rajoituksia on vain vanhempien työntekijöiden ja raskaana olevien naisten irtisanomissuojaan.

Maanselän mukaan tanskalaisesta mallista paljastuu monta yllättävää ominaisuutta.

– Koneessa on tehoja, asiakasystävällisyyttä ja se palvelee paremmin. Mutta se on myös taloudellinen, siksi Tanskalla on varaa panostaa työvoimapalveluihin, kun kenelläkään ei ole varaa jäädä kotiin makaamaan. Tukea ei tipu kruunuakaan, jos ei tanssi työvoimahallinnon pillin mukaan.

– Tuskin Tanskan irtisanomislait, yleissitovuuden purku ja muu joustavuus koskaan menisivät SDP:n puoluevaltuustosta läpi, vaikka työvoimapolitiikan resurssit kaksinkertaistettaisiin, hän arvioi.

Ylös