Tiina Tuomelan mukaan ilmastotalkoot ovat arjen tekoja ja järkeviä energiaratkaisuja

29.10.2018 klo 08:22 Politiikka Samuli Rissanen

– Sähkön tuotannosta päästötöntä on jo liki 80 prosenttia, mutta kaukolämmössä uusiutuvan osuus on vasta 36 prosenttia, Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Tiina Tuomela muistuttaa.

Kristillisdemokraatit kannattavat varapuheenjohtaja Tiina Tuomelan mukaan konkreettisia ja mitattavia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi.

Esimerkiksi kivihiilen käytöstä pitää päästä eroon.

– Pitää kuitenkin varmistaa se, että meillä on muuta korvaavaa energiantuotantoa, ettei ajauduta tilanteeseen missä joutuisimme kylminä talvikuukausina ostamaan entistä enemmän tuontisähköä  esimerkiksi Venäjältä, Tuomela muistuttaa.

Konkreettinen teko olisi myös energia-avustusten palauttaminen  pientalojen remontteihin.

Konkreettinen teko olisi myös energia-avustusten palauttaminen  pientalojen remontteihin.

Mahdollisimman nopea luopuminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista lämmitysjärjestelmistä, kuten öljylämmityksestä pientaloissa, on Tuomelan mukaa järkevää sekä ilmastonmuutoksen lieventämisen kannalta, että ulkomaisen energiantuonnin vähentämiseksi.

Kristillisdemokraatit ovat jättäneet asiasta talousarvioaloitteen ensi vuoden budjettia silmälläpitäen.

8000 ihmisen joukko osoitti mieltään ilmaston puolesta Helsingissä 20.10. Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Tiina Tuomela kertoi KD:n tavoitteet väkijoukolle.

Omana kantaan Tuomela toivoisi, että Suomi voisi irtautua fossiilisten käytöstä jo vuoteen 2035 mennessä.

– Tavoite voi onnistuakin, jos lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, autokanta uudistuu, kaukolämmön tuotantoon saadaan uusia ratkaisuja sekä energiansäästön avulla.

Suomen nettopäästöjen hilaaminen alle nollan 2030 mennessä  puolestaan riippuu ennen kaikkea kaukolämpöratkaisuista, sekä teollisuusrakenteesta.

Sen sijaan Tuomela suhtautuu epäilevästi ajatukseen, etä fossiilituet lopetettaisiin kokonaan jo 2020 mennessä.

– Joillekin teollisuuden aloille käytännössä liian raju tavoite toteutuakseen näin nopeasti.

Ilmastotieteen ja energiateknologian tutkimus ja myös kehitysyhteistyö tarvitsee Tuomelan mukaan lisärahoitusta.

– Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden tukemisella voidaan löytää uusia ratkaisuja biotalouden kehittämiseen, kiertotalouden edistämiseen ja vähähiilisen yhteiskunnan ratkaisuihin.

Myös tutkimukseen kohdentuvasta lisärahoituksesta Kristillisdemokraatit ovat jättäneet eduskunnalle talousarvioaloitteen. Määrärahojen korottaminen olisi Tuomelan mukaan tarpeellista vielä tämän hallituskauden aikana.

Kristillisdemokraattien ilmastotalkoot linkittyvät konkreettisesti myös ihmisten arkeen, sillä puolue on ehdottanut vihannesten ja hedelmien siirtämistä alempaan 10% arvonlisäverokantaan olemassa olevan 14% sijasta.

– Ruokailutottumusten muuttaminen, lihansyönnin vähentäminen on ilmastoteko. Hevi-tuotteiden kysynnän lisääntyessä muutoksella olisi positiivisia vaikutuksia myös kotimaisten tuottajien kannalta sekä kansanterveyteen.

– Jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa liikenteen päästöihin suosimalla pyöräilyä, kävelyä, kimppakyytejä ja julkista liikennettä aina kun se vain on mahdollista, Tuomela listaa konkreettisia arjen toimenpiteitä.

Ylös