Sote-valiokunnan urakka on loppusuoralla-Sari Tanus odottaa mietinnön valmistuvan ensi viikolla

30.10.2018 klo 08:40 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja ja eduskunnan sote-valiokunnassa kristillisdemokraatteja edustava Sari Tanus odottaa ensimmäisen sote-mietintöpaketin valmistumista ensi viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnasta.

– Odotan vihdoin viimein kolmen keskeisen mietinnön valmistuvan sosiaali-ja terveysvaliokunnasta perustuslakivaliokuntaan lähetettäväksi ensi viikon aikana, Tanus kertoo.

Se tarkoittaisi sitä, että mietintö niin sanotusta soten emolaista eli maakuntien perustamisesta ja sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä olisi valmis. Samoin mietintö sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisesta eli niin sanotusta tuottajalaista on valmiina.

– Eli pykälät ja perustelut muutosesityksineen on käsitelty, muutosesityksistä äänestetty ja mietinnöt kirjoitettu sosiaali-ja terveysvaliokunnassa, Tanus täsmentää.

Sote-valiokunta jatkaa mietintöluonnosten käsittelyä reilun viikon päästä 6. marraskuuta. Tällä viikolla ei kokousteta, sillä eduskunnassa on istuntotauko.

Sen sijaan mietintö valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollosta eli valinnanvapauslaista on Tanuksen mukana vielä hieman kesken. Siitäkin on kuitenkin kaikki lakipykälät muutoksineen jo käsitelty ja lukkoon lyöty. Samoin perustelutekstien lähemmäs kuudestasadasta kappaleesta on Tanuksen arvion mukaan noin 85 prosenttia on lukkoonlyöty eli muutosesitykset käsitelty.

Kun loputkin perustelutekstit muutoksineen käydään läpi ja lyödään lukkoon, mietintö voidaan kirjoittaa lopuun. Kolme mietintöä siirtyvät yhtä aikaa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Sote-valiokunta jatkaa mietintöluonnosten käsittelyä reilun viikon päästä 6. marraskuuta. Tällä viikolla ei kokousteta, sillä eduskunnassa on istuntotauko.

Sosiaali-ja terveysvaliokunnassa ei paljon pöydän puupintaa näkynyt viime perjantaina, kun valiokunta kokousti ennen tämän viikon istuntotaukoa eduskunnassa.

Sotella voi myös olla edessä vielä pitkä tie, sillä perustuslakivaliokunnan käsittely saattaa viedä viikkoja.

– Perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijoita ja antaa sitten lausuntonsa lakipaketista.Tämän jälkeen luonnokset kommentteineen palaavat uudestaan sote-valiokunnan työstettäväksi, Tanus kertoo.

Hänen mukaansa perustuslakivaliokunnan tarkastelussa ovat muun muassa se, riittävätkö rahat muuttuvassa palvelu-ja markkinatilanteessa, ovatko tietosuojakysymykset kunnossa, onko voimaantuloaikataulua pidenetty riittävästi palvelujen turvaamiseksi ja pääsevätkö suomalaiset riittävän yhdenvertaisesti palveluihin.

Samoin valiokunnan ratkaistavana on, miten esitetty uudistus sopii yhteen EU-lainsäädännön kanssa.

– Jos perustuslakivaliokunta ei esitä mitään muutosvaatimuksia, esitykset vastalauseineen siirtyvät varsin nopeasti istuntosaliin äänestettäväksi, Tanus sanoo.

Oikeuskanslerin mukaan lakien pitäisi olla valmiina noin puoli vuotta ennen vaaleja. Toukokuun lopulle suunniteltuja maakuntavaaleja ajatellen lakien pitäisi olla äänestyksissä istuntosalissa joulukuun alkupuolella.

– Jos lakiesitykset eivät monien muutostenkaan jälkeen läpäise perustuslakivaliokunnan käsittelyä, jouduttaisiin valmistelemaan taas uusia muutoksia. Tällöin lopullinen käsittely voisi olla aikaisintaan ensi keväänä, Tanus arvioi.

Ylös