Päivi Räsänen ajaa ikäihmisille mahdollisuutta huolehtia omista raha-asioistaan

10.11.2018 klo 10:29 Politiikka Kristiina Kunnas

Kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii hallitusta takaamaan peruspankkipalvelut niille ihmisille, jotka eivät käytä internetiä.

Kansanedustaja Päivi Räsänen jätti hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän pyytää vastausta siihen, kuinka hallitus aikoo taata peruspankkipalvelut niille ihmisille, jotka eivät käytä internetiä.

– Vaadin myös tehokkaampaa digisyrjäytymisen ehkäisemistä, Räsänen sanoo.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Räsänen muistuttaa, että pankkien perinteisten kassapalveluiden tarjonta on supistunut viime vuosina voimakkaasti. Konttoreiden määrä vähenee jatkuvasti.

– Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaista säännöllisiä internetin käyttäjiä on 75 prosenttia mutta yli 75-vuotiaista vain 37 prosenttia.

Konttoriasiointiin ovat tottuneet erityisesti ikäihmiset, jotka nyt tuntevat itsensä asiakasryhmänä unohdetuksi ja jäävänsä ilman tarvitsemiaan palveluita. – Päivi Räsänen

– Konttoriasiointiin ovat tottuneet erityisesti ikäihmiset, jotka nyt tuntevat itsensä asiakasryhmänä unohdetuksi ja jäävänsä ilman tarvitsemiaan palveluita. Syrjäseuduilla asuva, heikkojen joukkoliikenneyhteyksien päässä elävä vanhus ei välttämättä pääse kuntansa keskustaan nostamaan rahaa juuri sen parin tunnin aikana, kun kassapalvelut ovat auki jonain päivänä auki, jos edes ovat, Päivi Räsänen sanoo.

Eri pankkien palveluverkot ovat erilaisia ja monilla paikkakunnilla tietyt pankit ovat lopettaneet kassapalvelujen tarjoamisen ja käteisen rahan käsittelyn kokonaan.

– Palvelut myös maksavat paljon, Räsänen suree.

– Jäl­jel­le jää­nei­den kont­to­rei­den tis­keil­lä pank­ki­pal­ve­lui­ta tar­jo­taan ikäih­mi­sil­le usein kor­kei­ta pal­ve­lu­mak­su­ja vas­taan, eivätkä kaik­ki kont­to­rit tar­joa kas­sa­pal­ve­lui­ta.

Räsänen huomauttaa tutkimusten osoittavan vahvasti, että peruspankkipalvelut ovat ikäihmisille tärkeitä.

– Kaikilla ei ole aikaa, voimia eikä rahaa matkustaa pääkaupunkiin pankkien kassapalvelujen perässä. Myös pienituloiset, vähän koulutetut ja vammaiset ovat digisyrjäytymisen riskiryhmässä.

Turvallisuuden tunne vähenee, kun palvelut kapenevat.

– Asioinnin siirtyminen verkkoon ja kassapalveluiden supistaminen vaikeuttavat merkittävästi ikäihmisten raha-asioiden hoitoa ja yleistä turvallisuuden tunnetta, Räsänen toteaa.

Hän vaatii peruspankkipalveluiden saatavuuden takaamista niille, jotka eivät käytä internetiä.

– Peruspankkipalveluiden saatavuus on taattava niille ihmisille, jotka eivät käytä internetiä. Nykyiset pankkipalvelut eivät vastaa ikäihmisten tarpeisiin. Hallituksella on oltava tehokkaammat keinot ehkäistä digisyrjäytymistä, Räsänen vaatii.

Ylös