”EPP edustaa kristillisdemokraattisia arvoja, siksi Weberistä tuli kärkiehdokas ja Stubbista ei”

9.11.2018 klo 16:00 Politiikka Samuli Rissanen

– EPP edustaa kristillisdemokraattisia arvoja. Siinä syy, miksei Alexander Stubbia ei valittu EPP:n kärkiehdokkaaksi, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus arvioi.

EPP:n puoluekokoukseen osallistunut kansanedustaja Sari Tanus iloitsee saksalaisen Manfred Weberin valinnasta EPP:n kärkiehdokkaaksi EU-komission puheenjohtajaksi.

Tanuksen mukaan Weber tuli valituksi, koska edustaa perinteisiä kristillisiä arvoja. Liberaaleja arvoja edustanut kokoomuksen Alexander Stubb jäi puolestaan valitsematta.

– Herääkin kysymys, onko EPP liberaaleja arvoja ajavalle kokoomukselle ihan oikea viiteryhmä

Suomalaisille kristillisdemokraateille kaksi kokouspäivää olivat hienoja.

– Saimme nähdä, että arvot, joita KD pitää yllä, ovat arvoja, joilla on vankka kannatus Euroopassa.

– Mielellämme olisimme kannattaneet suomalaista ehdokasta tähän tärkeään tehtävään. Arvot kuitenkin ratkaisivat ja Suomen Kristillisdemokraattien edustajat tukivat Weberin valintaa, Tanus kertaa.

Tanus kiinnitti huomiota siihen, kuinka Stubb ja Weber puhuivat arvoista. Puheita kuunnellessa selvisi kuitenkin, että kyseessä olivat eri arvot. Puheista päätellen Weber kuuluu puolueen konservatiiviseen puoleen, kun taas Stubb osoitti Tanuksen mielestä kulkevansa täysin liberaalia reunaa.

EPP:n enemmistön arvot ovat Tanuksen mukaan vahvasti samoja, joita Suomessa Kristillisdemokraatit edustavat. Ne ovat kristilliseen arvopohjaan perustuvia konservatiivia arvoja; Jokaisen jakamaton ihmisarvo, perhe yhteiskunnan perusyksikkönä, sosiaalinen markkinatalous ja lähipäätösperiaate.

– Siihen perään lisäisin vielä ”viljele ja varjele” eli elämisen tasapainossa ympäristön ja luonnon kanssa eli käytännöllisen luonnonsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan, Tanus sanoo.

Myös kärkiehdokkaaksi valittu Weber korosti EPP:n syntyneen nimenomaan kristillisdemokraattisten puolueiden yhteenliittymäksi. Hän totesi EPP:n tehtäväksi puolustaa kirkkojen Eurooppaa.

Tanuksen mielestä selkein ero Weberin ja Stubbin välillä on suhtautumisessa Unkarin Fidesz-puolueeseen ja pääministeri Viktor Orbániin. Kokoomus on jopa tarjoutunut kokoamaan kirjelmää Fideszin erottamiseksi EPP:stä. Weber on sen sijaan ollut varsin sovinnollinen Orbánia kohtaan ja pyrkinyt kuuntelemaan niitä huolia, joita eri puolilla Eurooppaa tällä hetkellä esiintyy.

EPP:n puoluekokouksessa puhunut, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk muistutti, että tulevissa eurovaaleissa on kyse kristillisdemokraattisten perusarvojen puolustamisesta.

– Herääkin kysymys, onko EPP liberaaleja arvoja ajavalle kokoomukselle ihan oikea viiteryhmä, Tanus kysyy.

Ylös