Opposition budjettivaihtoehdoista löytyi yhtäläisyyksiä: Reippaat satsaukset koulutukseen ja sosiaalietuuksien indeksijäädytysten poistaminen

14.11.2018 klo 14:46 Politiikka Samuli Rissanen

Opposition vaihtoehtobudjeteissa panostetaan koulutukseen. Kehitysyhteistyö saisi oppositiolta tuntuvasti lisärahaa, perussuomalaisia lukuun ottamatta. Sosiaalietuuksien indeksijäädytyksiä peruttaisiin.

Oppositiopuolueet ovat kertonet tänään, kuinka ne muodostaisivat valtion ensi vuoden budjetin, jos saisivat päättää. Puolueiden vaihtoehtobudjeteissa on erilaisia painotuksia, mutta yhteisenä linjana on kompensoida hallituksen koulutukseen tekemät leikkaukset ja sosiaalietuuksien indeksijäädytykset.

Myös hallituksen erittäin kovalla kädellä leikkaamaan kehitysyhteistyötä oltaisiin kohentamassa, perussuomalaisia lukuun ottamatta.

Avokätisimmin koulutukseen satsaisi Vihreä, joka korottaisi opintorahaa vajaalla sadalla miljoonalla eurolla ja satsaisi lisäksi pelkästään yliopistoihin ja ammattikouluihin yhteensä 340 miljoonaa euroa.

Lähes saman kokoluokan lisäykset löytyvät Vasemmistoliitolta ja SDP:ltä.

Myös Rkp ja kristillisdemokraatit panostaisivat hallitusta enemmän koulutukseen.

Varhaiskasvatus ja peruskoulu saisivat vähintään usean kymmenen miljoonan lisärahoituksen kaikilta oppositiopuolueilta.

Lisättyyn sokerin määrään perustuva sokerivero löytyy Sdp:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien budjeteista.

Oppositiopuolueiden esitykset ovat kutakuinkin kustannusneuraaleja tai jopa hieman ylijäämäisiä hallituksen esitykseen verrattuna. Puolueet ovat löytäneet lisää tuloja ja säästöjä muun muassa haittaveroista.

Lisättyyn sokerin määrään perustuva sokerivero löytyy Sdp:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien budjeteista.

Vihreät ja vasemmistoliitto ottaisivat käyttöön lentoveron. Vihreät keräisivät lisäksi muoviverolla 160 miljoonan euroa.

Haittaverojen lisäksi vasemmistopuolueet hakisivat suuria lisärahavirtoja omistamisen verotuksesta.

SDP keräisi 400 miljoonaa euroa verottamalla verovapaudesta nauttivien yhteisöjen sijoituksistaan saamia osinkoja. Sipilän hallituksen yrittäjävähennys peruttaisiin.

Vasemmistoliitto nostaisi yritysten maksaman yhteisöveron nykyisestä 20 prosentista 22 prosenttiin ja keräisi sillä 400 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliitto ja vihreät kiristäisivät osinkoverotusta sadoilla miljoonilla ja leikkaisivat energiaintensiivisen teollisuuden nauttimia verohelpotuksia.

SDP ottaisi lisäksi käyttöön finanssialan rahoitusveron.

Ylös