KD Nuoret esittävät: Huoltajakertymästä apua laskevaan syntyvyyteen

17.11.2018 klo 07:34 Kotimaa Merja Eräpolku

KD Nuoret on huolissaan laskevasta syntyvyyskehityksestä. Nuorisojärjestö esittää kannanotossaan yhdeksi keinoksi syntyvyyden nostamiseksi huoltajakertymää.
– Lapsiluvun kasvattamiseen täytyy löytyä kannustimia, koska sitä ei nähdä yhtä houkuttelevana vaihtoehtona kuin aikaisemmin.

Huoltajakertymä olisi osa lasta huoltavan vanhemman tai muun huoltajan eläkekertymää. Sitä maksettaisiin siltä ajalta, kun lapsesta maksetaan lapsilisää, vanhempainrahakautta lukuunottamatta. Jos toinen vanhemmista on yksinhuoltaja tai kotihoidontuen saaja, hän tienaisi
toisenkin vanhemman huoltajakertymän itselleen. Huoltajakertymää maksettaisiin myös adoptio- ja sijaislapsista. Huoltajakertymä pyrkii vastaamaan alhaisen syntyvyysasteen ongelmaan sekä edistämään käytännöllistä tasa-arvoa huoltajien välillä.

– Lasten kasvattaminen on vastuullista ja vaativaa työtä, joka vaikuttaa positiivisesti kansantalouteen. Syntyvyys on keskeinen kysymys mietittäessä eläkejärjestelmämme tulevaisuutta. Näistä syistä on palkittava niitä kansalaisia, jotka tekevät lastenkasvatustyötä koko yhteiskunnan hyväksi, toteaa KD Nuorten puheenjohtaja Aleksi Sarasmaa.

Lasten kasvattaminen on vastuullista ja vaativaa työtä, joka vaikuttaa positiivisesti kansantalouteen.

Tilastokeskuksen 16.11. julkaisemassa väestöennusteessa ennakoidaan Suomen väkiluvun kääntyvän laskuun vuonna 2035. Taustalla on viime vuosina rajusti laskenut syntyvyys.
– Tästä seuraava huoltosuhteen voimakas heikkeneminen aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle merkittäviä haasteita, KD Nuorten kannanotossa muistutetaan.

Ylös