Sari Essayah vaatii, että pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palveluja on parannettava ja palkkatukea lisättävä

23.11.2018 klo 18:00 Politiikka Samuli Rissanen

– Työmarkkinat eivät riittävästi tue pitkäaikaistyöttömien, vammaisten ja osatyökykyisten työelämäosallisuutta. Heidän saamaansa tukea, kuten työmarkkinatukea, on voitava käyttää palkkatukena. Palkkatuen kestoa porrastamalla helpotetaan pääsyä työelämään, KD:n puheenjohtaja Sari Essayah vaatii.

Rovaniemellä KD:n Lapin piirin tilaisuudessa puhuneen Sari Essayah’n mukaan STM:n äskettäin julkaisemasta ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet” -raportista ilmenee hyvin se, että palvelujärjestelmää kehittämällä voidaan parantaa useiden ihmisten työkykyä ja sitä kautta myös työllisyyttä.

– Seuraavalla hallituskaudella palvelurakenteita on kehitettävä niin, että voidaan edistää pitkäaikaistyöttömien ja osatyökyvyttömien palvelujen saantia.

– Seuraavalla hallituskaudella palvelurakenteita on kehitettävä niin, että voidaan edistää pitkäaikaistyöttömien ja osatyökyvyttömien palvelujen saantia.

Suomalaisista noin 600 000 henkilöä kokee terveydentilansa rajoittavan työkykyään. Tästä joukosta työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 240 000 ja työssä noin 300 000. Osatyökykyisten tai työkyvyttömien työttömien määrää ei tarkkaan ottaen tiedetä ja vain osa heistä on tunnistettu palvelujärjestelmässä.

– Ongelmana on ollut palvelujen heikko kohdentuminen ja jakautuminen eri ”luukuille”. Tästä on ollut pitempään puhetta, mutta tilanne ei ole merkittävästi parantunut, Essayah muistutti.

Pitkäaikaistyöttömistä työkyvyttömiä on arviolta noin kolmannes. Heidän oikea toimeentulo olisi työkyvyttömyyseläke. Työttömät käyttävät huomattavasti vähemmän esimerkiksi terveyspalveluja kuin töissä käyvät, vaikka he ovat sairaampia kuin työllistyneet.

–  Tämä on tärkeä huomioida SOTE-palveluiden kehityksessä, jotta ei vain vahvisteta jo ennestään hyvien työterveyshuoltopalveluiden piirissä olevien terveydenhuoltoa. Painopiste on oltava nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien tilanteen huomioimisessa, Essayah painotti.

Ylös