Kuluttajat luottavat omaan talouteensa, mutta usko Suomen talouteen hiipuu

27.11.2018 klo 11:53 Kotimaa Samuli Rissanen

Suomalaiset näyttävät luottavan vakaasti omaan talouteensa, mutta suhtautuvat epäilevämmin siihen, miten Suomen talous lähiaikoina kehittyy.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometristä ilmenee, että kuluttajien yleinen luottamus on marraskuussa hieman vahvistunut verrattuna lokakuuhun.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 18,3, kun se lokakuussa oli 16,8 ja syyskuussa 20,2. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,0, ja vielä alkuvuonna luottamus omaan ja Suomen talouteen oli korkeammalla.

Marraskuussa kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen hyväksi ja pitivät ajankohtaa otollisena säästämiselle, mutta ei lainanotolle

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikkenivät marraskuussa edelleen lokakuuhun verrattuna. Näkymät Suomen talouden kehityksestä olivat kuluttajien mielestä huonot, mutta odotukset työllisyyskehityksestä olivat entistä valoisammat.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden usko Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen kuitenkin heikkeni marraskuussa. Näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista sen sijaan paranivat vuoden tarkastelujaksolla.

Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6, joten luottamustaso on yhä korkealla. Myös talouden vire on jatkunut kohtuullisena: Tilastokeskuksen Suomen taloutta koskevat tilastot ovat ennakoineet talouden kasvaneen alkusyksylläkin noin kolmen prosentin tahtia.

Marraskuussa kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen hyväksi ja pitivät ajankohtaa otollisena säästämiselle, mutta ei lainanotolle.

Luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa (luottamusindikaattori 20,8 ja 18,7). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia (29,1). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (10,4) ja työttömät (12,5).

Kuluttajabarometriin haastateltiin marraskuussa reilut 1 100 ihmistä.

Ylös