Kristillisdemokraatit vaatii panostusta kosteikkoluonnon hyvinvointiin

3.12.2018 klo 10:09 Politiikka KD Lehti

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto muistuttaa useiden esimerkkien sekä kotimaasta että ulkomailta osoittavan, että kosteikkojen elinvoimaisuus voidaan palauttaa hyvin suunnitelluilla ja mitoitetuilla toimenpiteillä

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä suurelle joukolle Suomessa pesiviä ja Suomen kautta muuttavia lintulajeja. Suomessa pesivien sorsalintujen määrä on kuitenkin vähentynyt ja peräti puolet sorsalintulajeista sekä lähes puolet kahlaajalajeista on arvioitu uhanalaisiksi. Tämä on seurausta niiden elinympäristöjen heikkenemisestä muun muassa rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston kannanotto muistuttaa, että erityisen heikko tilanne on sisämaan suojelluilla lintuvesillä, joilla on tärkeä merkitys myös luontoharrastajille, matkailulle ja metsästykselle.

Kosteikkojen perustaminen tai ennallistaminen on myös ilmastoteko, sillä kosteikkoekosysteemit ovat tutkitusti tehokkaita hiilinieluja.

Useat esimerkit sekä kotimaasta että ulkomailta osoittavat, että kosteikkojen elinvoimaisuus voidaan palauttaa hyvin suunnitelluilla ja mitoitetuilla toimenpiteillä. Tällaisiksi ovat osoittautuneet esiimerkiksi rannat avoimina pitävä laidunnus, veden pinnan nosto ja hoitokalastus.

Maatalousympäristöön tehtävillä kosteikoilla voidaan vähentää merkittävästi pelloilta vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Kosteikkojen perustaminen tai ennallistaminen on myös ilmastoteko, sillä kosteikkoekosysteemit ovat tutkitusti tehokkaita hiilinieluja.

Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä, että vesi- ja rantalintukantojen sekä muun kosteikkoluonnon hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota, ja edellyttää valtiota osoittamaan riittävän rahoituksen kosteikkojen hyvän tilan palauttamiseksi.

 

Ylös