Konkaripoliitikko Jouko Jääskeläinen eduskuntavaaleihin: ”Kotihoidontuesta saatava kilpailukykyinen vaihtoehto”

7.12.2018 klo 10:11 Politiikka Kristiina Kunnas

KD-Lehden ehdokasesittelyt / eduskuntavaalit 2019

– Ikääntyvä ei saa jäädä hoidon ja huolenpidon katveeseen. Kotihoidontuesta on saatava perheille taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. Konkaripoliitikko Jouko Jääskeläinen lähtee eduskuntavaaleihin teemanaan eri ikäkausien huolenpito.

Neljä kautta eduskunnassa istunut Jouko Jääskeläinen haluaa perheiden voivan päättää siitä, miten heidän lastensa hoito järjestetään.

– Kotihoidon tuesta on saatava taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. Vantaalla esitimme, että selvitettäisiin mahdollisuus kotihoidon tuen ja kerhojen vahvempaan rooliin kunnan palveluvalikoimassa, Vantaan kaupunginvaltuutettuna toimiva, eduskuntaan pyrkivä Jääskeläinen sanoo.

– Perheiden on saatava itse ratkaista, miten lastenhoito järjestetään.

Jääskeläisen toinen vaaliteema on ikäihmisissä. Hänen mielestään etsivää vanhustyötä on kehitettävä.

– Yhä suurempi osa ikäihmisten hoidosta siirtyy kotiin ja laitospaikkojen suhteellinen määrä vähenee.

– Ikääntyvä ihminen ei saa jäädä hoidon ja huolenpidon katveeseen voimiensa vähentyessä.

– On tärkeää, että pidämme huolta varsinkin yksinäisiin ihmisiin kohdistuvasta niin sanotusta etsivästä vanhustyöstä.

Sekä me että maahanmuuttajat tarvitsemme vahvan tiedollisen ja elämyksellisen annin historiamme vahvimmasta voimasta, kristillisestä uskosta.

Jääskeläinen kaipaa uskonnonopetukseen vahvaa arvosykäystä.

– Haluan palata keskusteluun uskonnonopetuksesta. Se ei voi olla vain neutraalia tiedon jakamista.

– Sekä me että maahanmuuttajat tarvitsemme vahvan tiedollisen ja elämyksellisen annin historiamme vahvimmasta voimasta, kristillisestä uskosta, Jääskeläinen muistuttaa.

Vantaalainen Jääskeläinen pyrkii eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä.

– Ihmiset Uudellamaalla elävät monissa lokeroissa.

– Haluaisin vahvistaa yhteisöllisyyttä, jossa vedetään yhtä köyttä ja vahvistetaan yhdessä tekemistä. Jo 60 vuotta sitten KD:n perustajat korostivat, että kansallinen eheys ja yksilön vapaus on mahdollista yhdistää selkeiden arvojemme varassa.

 

Jouko Jääskeläinen

•  valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto
• naimisissa, kolme aikuista lasta, kolme lastenlasta
• Vantaan kaupunginvaltuutettu vuodesta 1989
• kirkolliskokousedustaja 1.5.2016 alkaen
• kansanedustaja 1991–2003, 2011–15
• parlamentaarisen Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja 2011–2015
• toiminut kananedustajana eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana
• Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtajana 2007–2015

 

Ylös