Kitti Kumpulainen, Inari: ”Palaaminen kotiseuduille on mahdollistettava pohjoisimmassa Suomessa”

22.1.2019 klo 12:41 Politiikka Kristiina Kunnas

KD:n eduskuntavaaliehdokas 2019

Geronomi eli vanhustyön asiantuntija Kitti Kumpulainen Inarista on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa. –  Ajan iäkkäiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä pohjoisen Suomen erityisyyden säilymistä, aiemmin eteläisessä Suomessa kuntavaikuttajana toiminut Kumpulainen sanoo.

– Minulle hyvin tärkeä asia on iäkkäiden henkilöiden osallisuus ja hyvinvointi, geronomi Kitti Kumpulainen sanoo.

Hän tarkasteli kehittämistehtävässään iäkkäiden osallisuuden kokemusta.

– Kävi ilmeiseksi, että osallisuuden kokemus ohenee, mitä etäämmälle kodin piiristä siirrytään.  Tutkimuksissa iäkkäiden henkilöiden osallisuus ja päätöksenteko palveluasumisessa liittyvät arkisiin tilanteisiin, kuten heräämisen ajankohtaan, ruokailuun, hygieniaan, ulkoiluun ja virikkeisiin.

Jotta palvelutalon vanhus voi tosiasiallisesti päättää elämänsä sisällöstä, tarvitaan riittävä hoitajamitoitus. – eduskuntavaaliehdokas, geronomi Kitti Kumpulainen

– Jotta palvelutalon vanhus voi tosiasiallisesti päättää elämänsä sisällöstä, tarvitaan riittävä hoitajamitoitus. Lisäksi palveluasumisen rakenteisiin on kiinnitettävä huomiota. Näihin kuuluvat riittävät tilat yhteiseen ajanviettoon, turvallisen ulkoilun mahdollisuus ja sosiaalisten suhteiden ylläpito.

Kitti Kumpulainen ja vaalikuva.

Kumpulainen haluaa iäkkäiden äänen kuulumaan myös seniorirakentamisen prosessiin.

– Rakentamista määrittää moni asia ja vanhus jää helposti prosessissa ulkopuoliseksi, vaikka on kyse juuri hänen elämästään.

Kumpulaisen mielestä vanhusasiain valtuutetun saaminen Suomeen olisi merkittävä resurssi iäkkäiden asioissa.

Lappiin etelästä muuttaneelle Kumpulaiselle Suomen luonnonvarat ja pohjoisen Suomen erityisyys merkitsevät paljon.

– Suomen puhdas luonto ja riittävä pohjavesi ovat jo erikoisia resursseja saastuvassa maailmassa. Niiden varjelemisen tulee olla kärkenä, kun päätetään teollisuuden ratkaisuja tai luonnonvarojemme käyttöä tai myymistä. Elintarvikeomavaraisuus on turvattava. Nämä ovat myös turvallisuuskysymyksiä.

Kumpulainen haluaa turvata Lapin alueen perinteisten kulttuurien ja kielien elinvoimaisuuden.

– Pohjoisen Suomen erityisyys ja luonnon koskemattomuus tulee säilymään, kun sinne kuuluvia perinteisiä elinkeinoja suositaan. Pohjoisimman Suomen nuorille tulee mahdollistaa opiskelupolut ja palaaminen kotiseudulle. Etäopiskelun uudet sovellukset voivat olla apuna tässä.

Hän on huolissaan luonnon säilymisestä.

– Koeporaukset ja kairaukset eivät ole hyväksyttävissä Natura-alueilla tai muilla suojelualueilla. Turismin aiheuttama ympäristöhaitta on voitava hoitaa suunnitelmallisesti. Samanaikaisesti tulee selvittää, mikä on Lapin luonnon kestokyky.

– Kasvavan turismin myötä syntyy tuloja ja hyvinvointia, mutta se ei saa koitua ympäristön tuhoksi.

Arktiseen alueeseen kohdistuu globaaleja paineita.

– Olemme osa arktista aluetta. Tänne kohdistuu globaaleja paineita ja kiinnostuksen ilmapiiriä. Suomen Lappi ei voi olla kauttakulkureitti markkinoille, jotka eivät kiinnitä huomiota erityisyyteemme. Ilmastonmuutos ja merien saastuminen haastavat meitä kaikkia tarkastelemaan elämäntapaamme ja kulutustamme. Kulutuksen kasvun tukeminen ei voi määrittää päätöksiä, Kumpulainen muistuttaa.

Pohjoisen asukastiheys on matala.

– Olemme laajalla alueella. Yhteistyö ja ristikkäisten intressien sietäminen paikallisesti edistää hyvinvointia. Sähköauto ei ole ratkaisu meille. Tarvitsemme yksityisautoja ja haluamme, että Lapin kylät pysyvät elinvoimaisina. Liikkuvien palveluyksiköiden kehittäminen on tarpeellista.

 

Kitti Kumpulainen

• 55-vuotias Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas Inarista
• geronomi (YAMK), psyk. sairaanhoitaja, diakonissa, sielunhoitoterapeutti
• hanketyöntekijä (Diak eli Diakonia-ammattikorkeakoulu)
• 2 lasta ja lapsenlapsia
• toiminut aiemmin Harjavallan kaupunginvaltuutettuna (2008) ja Karkkilan Mielenterveysseuran puheenjohtajana (1995–2000)
• FB: kitti.kumpulainen
• vaalilause: Lapin asiat on ratkaistava Lapin ehdoilla

Lapin Kristillisdemokraatit eduskuntavaaleissa

Lapissa Kristillisdemokraatit käy eduskuntavaaleihin teknisessä vaaliliitossa Kokoomuksen kanssa. Vaaliliitto tavoittelee kahta paikkaa. Kristillisdemokraattien ehdokkaat ovat biologi, lintuharrastaja, Lapin KD:n puheenjohtaja ja varakansanedustaja Pirkka Aalto Kemijärveltä ja geronomi, hanketyöntekijä Kitti Kumpulainen Inarista.

Pirkka Aalto on biologi ja Lapin varakansanedustaja. Lapin Kristillisdemokraattien puheenjohtajana toimivalla Aallolla on perheessään kolme lasta.(Kuva Vesa Särkelä, Valokammi Oy)

 

 

 

Ylös