Kristillisdemokraatit vaatii ajankohtaiskeskustelua seksuaalirikosten torjumisesta ja poliisien määrän lisäämistä

22.1.2019 klo 12:40 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit esittävät ajankohtaiskeskustelua seksuaalirikosten torjumisesta. Seksuaalirikosten lisääntyminen on KD-ryhmän mielestä uhka sisäiselle turvallisuudelle, jonka varmistaminen kuuluu valtion tärkeimpiin tehtäviin.

Kristillisdemokraatit ovat jo pitkään vaatineet poliisien määrän merkittävää lisäämistä.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi sekä seksuaalirikosten määrän kasvun syistä ja vaikutuksista Suomen sisäiselle turvallisuudelle.

Viranomaisten toimintaedellytykset ja suorituskyky on turvattava. Rikosten tehokas torjunta edellyttää määrätietoista ja laajaa viranomaisyhteistyötä, entinen sisäministeri Päivi Räsänen korostaa.

Kristillisdemokraatit näkevät Oulun ja Helsingin tapahtumat sekä ylipäätänsä seksuaalirikosten lisääntymisen uhkana sisäiselle turvallisuudelle, jonka varmistaminen kuuluu kuitenkin valtion tärkeimpiin tehtäviin.

– Viranomaisten toimintaedellytykset ja suorituskyky on turvattava. Näiden rikosten tehokas torjunta edellyttää määrätietoista ja laajaa viranomaisyhteistyötä. Samalla virnaomaisten, kuten poliisin, henkilöstömäärän tulee olla riittävän korkea turvallisuuden ylläpitämiseksi, keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo.

Kristillisdemokraatit ovat jo pitkään vaatineet poliisien määrän merkittävää lisäämistä.

Tuoreiden tilastojen mukaan peräti neljänneksessä kaikista seksuaalirikoksista tekijänä on ulkomaalainen henkilö. Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset rapauttavat kansalaisten luottamusta kykyyn tuottaa hallittua, ihmisoikeuksia kunnioittavaa maahanmuuttopolitiikkaa.

–  Turvapaikkajärjestelmän, kotouttamisen ja maahanmuuttopolitiikan kokonaisuudesta on syytä keskustella avoimesti ja rakentavasti, jotta voidaan puuttua järjestelmän ongelmakohtiin sekä edistää järjestelmän luotettavuutta.

– Kotouttamisessa tulee nykyistä enemmän korostua suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen noudattamisvelvoite ja kulttuurin tietämyksen opetus, Räsänen korostaa.

Ylös