Päivi Räsänen Kansalaisinfon tilaisuudessa: ”On annettava kasvurauha lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle”

23.1.2019 klo 17:40 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen avasi Kansalaisinfo-tilaisuuden ja toisena puhujana oli kasvatustieteen tohtori Tapio Puolimatka Jyväskylästä. – Sukupuolen moninaisuus on lainsäädännössä määrittelemätön käsite, jota on alettu tulkita niin, että muunsukupuolisuus tuodaan kahden biologisen sukupuolen rinnalle, Räsänen kritisoi. Hän haluaa antaa lapsille ja nuorille kasvurauhan.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on huolissaan koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksesta. Räsänen oli keskiviikkona Kansalaisinfo-tilaisuuden vetäjänä ja avaajana. Toisena alustajana oli kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka.

Räsänen huomautti, että koulukentässä ovat herättäneet hämmennystä ohjeistukset, joita on tulkittu kielloksi tukea lasten kasvua ja kehittymistä oman biologisen sukupuolensa mukaiseen identiteettiin. Tyttöjen ja poikien lisäksi on keskusteltu muista sukupuolista tai sukupuolten saumattomasta jatkumosta.

– Vanhemmat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sukupuolineutraaliin gender-ideologiaan pohjautuvia arvoja on jopa päiväkodista lähtien sisällytetty opetukseen, vastoin kodin omaa arvopohjaa. On puhuttu oppilaan oikeudesta määritellä itse sukupuolensa ja siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, Räsänen huomautti Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän järjestämässä Kansalaisinfossa Pikkuparlamentissa keskiviikkona 23. tammikuuta.

Räsänen muistutti myös OAJ:n yllättävästä päätöksestä sulkea Aito avioliitto ry pois Educa-messuilta.

Ihmetystä se herätti, että Opettajien ammattijärjestö OAJ ei uskaltanut sallia messutapahtumaansa Aito avioliitto -yhdistystä esittelemään toimintaansa, vaikka messuilla on ideologista järjestökenttää laajasti Animaliasta ja Setasta lähtien. – Päivi Räsänen

– Ihmetystä se herätti, että Opettajien ammattijärjestö OAJ ei uskaltanut sallia messutapahtumaansa Aito avioliitto -yhdistystä esittelemään toimintaansa, vaikka messuilla on ideologista järjestökenttää laajasti Animaliasta ja Setasta lähtien.

Räsänen huomautti puheessaan, ettei Suomen lainsäädäntö tunne kolmatta sukupuolta.

– Sukupuolen moninaisuus on lainsäädännössä määrittelemätön käsite, jota on alettu tulkita niin, että muunsukupuolisuus tuodaan kahden biologisen sukupuolen rinnalle.

Yksilöllisyydelle ja erilaisuudella on oltava tilaa.

– Sukupuolia on kaksi, mutta tytöillä ja pojilla tulee olla tilaa yksilöllisyydelle ja erilaisuudelle. Mitään tiettyä ominaisuutta tai lahjakkuutta ei pitäisi leimata sukupuolen mukaan. Tyttöjä ja poikia tulee tukea löytämään omat vahvuutensa, Räsänen totesi.

Hän puhui Gender-ideologian tavoitteista. Sen ytimessä on Räsäsen mukaan ajatus siitä, että sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voitaisiin määritellä oma sukupuoli joksikin toiseksi, kuin mitä se biologisesti on.

– Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että murrosiän kokemukset sukupuoli-identiteetin epäselvyyksistä ovat valtaosin ohimeneviä.

– Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha. Nuorten kehitystä oman sukupuolensa identiteettiin ei tule vaarantaa, Räsänen vaatii.

– YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopimusten mukaan vanhemmilla on oikeus antaa vakaumuksensa mukaista kasvatusta lapsilleen. Vanhemmilla pitää olla mahdollisuus arvioida opetussuunnitelmasta poikkeavia ideologisia kouluvierailuja ja opetussisältöjä sekä lastensa osallistumista niihin.

Räsänen ja Puolimatka Kansalaisinfossa

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän järjestämä yleisötilaisuus eduskunnan Kansalaisinfossa pidettiin otsikolla ”Sukupuoli-ideologia yhteiskunnallisen vallankäytön välineenä”. Tilaisuuden vetäjänä ja avaajana oli kansanedustaja Päivi Räsänen ja alustajana kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka.

 

Ylös