Professori Tapio Puolimatka: ”Opetus sukupuolen valinnaisuudesta lisää sukupuoliahdistusta – translakiehdotus sisältää lukuisia ongelmia”

23.1.2019 klo 17:52 Politiikka Kristiina Kunnas

Professori Tapio Puolimatkan mukaan Suomen koululaitokseen on tuotu radikaalia sukupuoli- ja seksuaalikasvatusta.
– Se väittää sukupuolen riippuvan yksilön valinnasta ja rohkaisee nuoria kokeilemaan erilaisia seksuaalisen käyttäytymisen muotoja esittämällä ne kaikki samanarvoisina, Puolimatka sanoi Kansalaisinfossa eduskunnassa keskiviikkoiltana 23. tammikuuta.

Kasvatustieteen tohtori, professori Tapio Puolimatka alusti Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän järjestämässä seksuaalipoliittisessa Kansalaisinfossa eduskunnassa. Tilaisuuden aiheena oli Sukupuoli-ideologia yhteiskunnallisen vallankäytön välineenä.

Kansanedustaja Päivi Räsänen avasi tilaisuuden ja oli toisena puhujana. Räsänen vaati lapsille ja nuorille kasvurauhaa. Puolimatka puhui nuorten hämmennyksestä ja jopa ahdistuksesta.

– Opetus sukupuolen valinnaisuudesta altistaa nuoria sukupuoliselle hämmennykselle ja edistää sosiaaliseen tartuntaan perustuvan sukupuoliahdistuksen leviämistä. Tämän seurauksena lisääntyy niiden nuorten määrä, jotka uskovat voivansa ratkaista ahdistuksensa turvautumalla hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin, Puolimatka totesi puheessaan.

Puolimatka muistutti, että koulun tehtävänä on tukea nuorten sukupuoli-identiteetin eheytymistä tavalla, joka ei saata nuorta ristiriitaan oman kehonsa kanssa ja tee hänestä elinikäistä lääketieteellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta.

– Sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen pitäisi ahdistuksen lisääntymisen asemesta kehittää nuorissa valmiuksia, asenteita ja hyveitä, jotka mahdollistavat eheän avioliiton ja perhe-elämän luomisen.

Puolimatkan mielestä nykyasenteissa piilee vaara.

– Huolimatta puolustajiensa hyvistä tarkoitusperistä niin sanottu kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ei onnistu suojelemaan nuorten seksuaalista koskemattomuutta ja moraalista eheyttä, vaan ennemminkin luo lapsiin ja nuoriin asenteita, jotka altistavat heidät seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Valtiovallalla ei ole oikeutta kaventaa vanhempien kasvatusoikeutta sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa Trasekin ja eräiden muiden järjestöjen ehdottamalla tavalla, jonka mukaan jo 15-vuotiaat saavat itse määrittää juridisen sukupuolensa ja sosiaaliviranomaisten hyväksynnällä jopa 12-vuotiaat sosiaaliviranomaisten hyväksynnällä.

Translain muutosta vaativat haluavat alaikäisille pääsyä hoitoihin, joita ei ole asianmukaisesti tutkittu ja jotka vaarantavat heidän fyysisen terveytensä. – professori Tapio Puolimatka

Puolimatkan mukaan translain kokonaisuudistusta ajavien ehdotus perustuu epätieteelliseen käsitykseen sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä. Se rajoittaa vanhempien kasvatusoikeutta ja siirtää valtaa valtion viranomaisille sekä sisältää monia ongelmia.

– Se tekisi vanhemmille vaikeaksi auttaa lapsia vastustamaan yhteiskunnassa vallalle päässyttä mielikuvaa sukupuolen vaihdettavuudesta. Näin toteutuessaan ehdotetulla tavalla laki tekisi vanhemmille vaikeammaksi ohjata lastensa kehitystä yhdellä kehityksen keskeisellä alueella, sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa.

Puolimatka huomautti, että juridinen sukupuolenvaihdos saattaa lukita nuoria transprosessiin ja näin altistaa heidät turhille hoidoille.

– Sen myötä lisääntyisi myös lääketieteellistä sukupuolenvaihdosta katuvien määrä, jotka ovat masentuneita ja itsemurhahakuisia.

– Lisäksi translain muutosta vaativat haluavat alaikäisille pääsyä hoitoihin, joita ei ole asianmukaisesti tutkittu ja jotka vaarantavat heidän fyysisen terveytensä.

Ylös