”Koulujen seksuaalikasvatuksessa pitää painottaa enemmän perhe-elämää” – Päivi Räsänen puheessaan Kokkolassa

28.1.2019 klo 18:30 Politiikka Kristiina Kunnas

– Sukupuolineutraalia ideologiaa edustavat järjestöt Seta ja Sexpo ovat saaneet liian suuren jalansijan koulujen elämään niin kouluvierailuiden kuin oppimateriaalin kautta, jopa terveystiedon oppikirjoissa, kritisoi Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen maanantai-iltana puheessaan Kokkolassa.

Kokenut KD-kansanedustaja Päivi Räsänen pyrkii kevään vaaleissa jo seitsemännelle kaudelleen eduskuntaan. Räsänen puhui Kokkolassa maanantai-iltana 28. tammikuuta.

– Täällä Kokkolassa yritettiin edistää suvaitsevaisuutta näyttämällä lukiolaisille eroottinen elokuva, joka keskittyi aikuisen miehen ja alaikäisen pojan suhteeseen. Osa oppilaista koki elokuvan vakaumustaan loukkaavana, Räsänen kertoi.

Hän arvosteli sitä, että sukupuolineutraali ideologia on tullut kouluihin näkyvästi.

– Sukupuolineutraalia ideologiaa edustavat järjestöt Seta ja Sexpo ovat saaneet liian suuren jalansijan koulujen elämään niin kouluvierailuiden kuin oppimateriaalin kautta, jopa terveystiedon oppikirjoissa, Räsänen sanoi.

Räsäsen mielestä Setan ja Sexpon edustaman gender-ideologian ytimessä on ajatus siitä, että sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voitaisiin määritellä oma sukupuoli joksikin toiseksi, kuin mitä se biologisesti on.

– Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että murrosiän kokemukset sukupuoli-identiteetin epäselvyyksistä ovat valtaosin ohimeneviä.

– Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha, Räsänen vaati.

Nuoren tulevaisuuden kannalta avioliittoon ja perhe-elämään valmistautuminen on paljon oleellisempaa kuin erilaisiin poikkeavuuksiin ja teknisiin suorituksiin tutustuminen. – Päivi Räsänen puheessaan Kokkolassa

Koulujen seksuaalikasvatuksessa sitoutumisen, uskollisuuden ja perhe-elämän näkökulma on jäänyt Räsäsen mielestä liian ohueksi.

– Nuoren tulevaisuuden kannalta avioliittoon ja perhe-elämään valmistautuminen on paljon oleellisempaa kuin erilaisiin poikkeavuuksiin ja teknisiin suorituksiin tutustuminen.

Räsänen muistutti puheessaan, että Kokkolan tapaus osoittaa myös sen, miten valittu keino yhdenvertaisuuden edistämiseksi ei ollut onnistunut.

– Terveystietoa pitääkin kehittää myös erilaisten maailmankatsomusten ja uskonnollisten näkemysten kannalta kaikille sopivaksi. Omantunnon- ja uskonnonvapaus koskee kaikkea kouluopetusta, ei pelkästään katsomusaineita kuten uskonnonopetusta.

Räsänen puhui myös avioliitosta.

– Vaikka eduskunnan enemmistö hyväksyi lain samaa sukupuolta olevien avioliitosta, monelle suomalaiselle avioliitto edelleen merkitsee naisen ja miehen välistä liittoa, hän muistutti.

– Suomessa ei yksikään kirkkokunta vihi samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous on vahvistanut, että kristillisen opetuksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. Eduskunnan keskusteluissa ja mietinnöissä on korostettu sitä, että kirkkojen uskonnollisiin näkemyksiin avioliitosta ei lainsäädännöllä puututa.

Räsänen vaati puheessaan, että koululaisilla ja vanhemmilla on oltava mahdollisuus arvioida opetussuunnitelmasta poikkeavia ideologisia kouluvierailuja ja opetussisältöjä sekä osallistumista niihin.

Ylös