KD:n kansanedustaja Antero Laukkanen: ”Kuntien tarkastuslautakunnat tarkastamaan myös yksityisiltä ostettuja palveluja”

30.1.2019 klo 16:15 Politiikka Kristiina Kunnas

Yksityisten hoivakotien puutteelliset palvelut ja vanhusten huono hoito ovat kuohuttaneet Suomea viime päivinä. Valviran ja Avin resurssit eivä riitä tarkastamaan hoitolaitosten puutteita. KD:n uusmaalainen kansanedustaja Antero Laukkanen esittää kuntien tarkastuslautakuntien tehtävien laajentamista koskemaan yksityisten hoivakotien palvelujen asianmukaisuutta.

Suomi on kohissut viime päivät Esperi Caren puutteellisesti järjestämää hoitoa. On alettu kysellä, miten huonoissa kantimissa vanhusten hoiva onkaan. On useaan otteeseen käynyt ilmi, etteivät Valviran ja Aluehallintoviraston resurssit riitä tarkastamaan yksityisten hoivakotien toimintaa.

Tilanteen korjaamiseksi Kristillisdemokraattien espoolaiskansanedustaja Antero Laukkanen  esittää kuntien tarkastuslautakuntien tehtävien laajentamista koskemaan yksityisten hoivakotien palvelujen asianmukaisuutta.

Kuntalakiin voitaisiin lisätä tarkastuslautakunnalle velvoite tarkastaa hoivakotien toiminta silloin, kun kunta ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta hoivapaikkoja. Tämä ehto voitaisiin myös sisällyttää palvelun ostoehtoihin. – kansanedustaja Antero Laukkanen, KD

– Kuntalakiin voitaisiin lisätä tarkastuslautakunnalle velvoite tarkastaa hoivakotien toiminta silloin, kun kunta ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta hoivapaikkoja. Tämä ehto voitaisiin myös sisällyttää palvelun ostoehtoihin, Laukkanen esittää.

Ajatus muutoksessa on sama kuin vuonna 2015, jolloin kuntalakiin tarkastuslautakunnan tehtäviin lisättiin kunnan konsernin tarkastusvelvoite, jossa arvioidaan, onko konsernin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksellisella tavalla.

– Jokaisessa kunnassa toimii tarkastuslautakunta. Tämä mahdollistaa toimivan ja jatkuvan valvonnan. Tarkastuksessa pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, onko ammattitaitoisen henkilöstön määrä riittävä ja toteutuuko hoitovarmuus kaikkina vuorokauden aikoina.

Laukkanen muistuttaa, että hoitajien ammattijärjestöt ovat tuoneet julki, että suurin osa tuotetuista palveluista ei vastaa sitä, mitä hankintasopimuksissa on sovittu.

– Yhteisiä verovarojamme käytetään niissä tapauksissa väärin. Tämä on riittävä peruste tarkastuslautakuntia tehtävien laajentamiselle. Tämä auttaisi myös kuntapäättäjiä saamaan riittäviä tietoja siitä, kuinka hyvin ostopalvelut tuotetaan ja vastaavatko ne ostosopimuksia, toteaa Laukkanen.

 

Ylös