Tuhat syytä äänestää Kristillisdemokraatteja

28.2.2019 klo 08:23 Kolumnit Sari Tanus

Arvot, asenteet ja tahtotila suurelti ratkaisevat, mitä asioita priorisoidaan ja miten asioita hoidetaan.

Länsimaisten demokratioiden kehittymistä ovat ohjanneet juutalaiskristilliset arvot ja niistä nouseva kristillinen etiikka. Ekologisesti kestävän hyvinvoinnin rakentaminen ja yhteiskunnan jokaisen ihmisen huomioiminen perustuu tulevaisuudessakin näihin arvoihin.

Jokaisen ihmisen ainutkertaisen, jakamattoman ihmisarvon – kristillisdemokratian 1. peruspilarin – pitää näkyä kestävänä lähimmäisyytenä, aitona inhimillisyytenä kaikessa toiminnassa, myös päätöksenteossa.

Tämä on erityisen tärkeää ajatellessamme apuamme tarvitsevia vanhuksia, lapsia ja nuoria, vammaisia, kroonisesti sairaita tai muutoin osatyökykyisiä.

Monet sitkeästi tätä maata ja sen hyvinvointia rakentaneet seniorit ansaitsevat paljon parempaa kuin eläkeläisköyhyydessä tai hoivan puutteessa elämisen.

Riittävä toimeentulo on yksi hyvinvointiin keskeisesti vaikuttava asia. Lapsiperheköyhyys vaikuttaa koko elämän lähtökohtiin vaikeuskerrointa lisäten. Se on saatava katkaistua. Monet sitkeästi tätä maata ja sen hyvinvointia rakentaneet seniorit ansaitsevat paljon parempaa kuin eläkeläisköyhyydessä tai hoivan puutteessa elämisen.

Oikean tiedon käyttäminen on ratkaisevan tärkeää. On ollut hämmästyttävää seurata, kuinka esimerkiksi työeläkkeiden tason taMonet sitkeästi tätä maata ja sen hyvinvointia rakentaneet seniorit ansaitsevat paljon parempaa kuin eläkeläisköyhyydessä tai hoivan puutteessa elämisen.rkastuksessa aiemmin käytössä olleen puoliväli-indeksin palauttaminen on saanut monet asiaa vastustavat laukalle. Tarkoitushakuisesti ja jotkut ehkä tietämättömyyttään ovat maalailleet uhkakuvia ja niihin vedoten eivät sallisi muutoksia, jotka hyödyntäisivät eläkeläisiä ja heidän myötään koko yhteiskuntaa.

On aika, jolloin voi vaikuttaa ja valita itselle tärkeitä asioita ajavan ehdokkaan. Tee hyviä päätöksiä ja äänestä rohkeasti!

Ylös