Kristillisen vakaumuksen vuoksi tapahtuva syrjintä on tunnistettava, Antero Laukkanen vaatii

1.3.2019 klo 18:31 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen peräänkuuluttaa kristillisen vakaumuksen vuoksi tapahtuvan syrjinnän tiedostamista ja tunnistamista Suomessa. Hänen mukaansa asia halutaan usein kieltää.

– Kun olen nostanut esiin kysymyksen kristittyjen yhdenvertaisesta kohtelusta, olen alkanut saada lukuisia yhteydenottoja, Laukkanen kertoo.

Ihmiset ovat kertoneet esimerkkitapauksista, joissa heidän esiin tullut kristillinen vakaumuksensa on estänyt uralla etenemisen – erityisesti yliopistoissa tämä on ollut tavallista.

Viime kesänä valtakunnalliseen julkisuuteen tullut esimerkki oli Aki Ruotsalan erottaminen Pori Jazzien toimitusjohtajan tehtävästä ennen kuin hän oli aloittanutkaan, mikä tapahtui käytännössä hänen kristillisen vakaumuksensa vuoksi.

– Olisin toivonut, että yhdenvertaisuusvaltuutetun paksussa raportissa olisi edes joltakin osin pohdittu, mitä on kristilliseen vakaumukseen liittyvä syrjintä ja sen rajat

Eduskunta käsitteli eilen yhdenvertaisuusvaltuutetun laatimaa raporttia yhdenvertaisuuden tilasta Suomessa.

Laukkasen mukaan kertomuksessa ei lainkaan viitattu sellaisiin tilanteisiin, jotka liittyvät kristilliseen vakaumukseen tai sen ilmaisemisemisen oikeuteen.

– Olisin toivonut, että yhdenvertaisuusvaltuutetun paksussa raportissa olisi edes joltakin osin pohdittu, mitä on kristilliseen vakaumukseen liittyvä syrjintä ja sen rajat, Antero Laukkanen sanoo.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa todetaan, että ”jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen oppimis- ja kasvuympäristöön. Jotta tämä toteutuisi, lasten ja heidän perheidensä moninaisuus pitää ottaa huomioon kaikessa koulun toiminnassa”.

– Nyt monet kristillisen vakaumuksen omaavat perheet ovat hyvin huolissaan lapsiensa tilasta kouluissa. On nähty, miten yhdenkin vanhemman palautteen vuoksi on voitu poistaa perinteistä ohjelmaa vaikkapa koulun joulujuhlista, mutta sijaan on otettu vaikkapa Halloween-juhlat, joista lasten ei anneta olla poissa vakaumukseen vedoten.

Myös opetusmateriaalien sisältöihin olisi Laukkasen mielestä kiinnitettävä enemmän huomiota: kunnioittavatko ne kaikkia lapsia ja heidän uskonnollista taustaansa yhdenvertaisesti.

Tällä hetkellä esimerkiksi terveystiedon kirjassa voi olla sukupuoliopetusta, joka ei enää perustu kahden biologisen sukupuolen määritelmään vaan ideologiseen ajatukseen sukupuolen moninaisuuteen.

 

Ylös