Päivi Räsänen ehdottaa terveydenhuoltoon viittä järjestämisaluetta

8.3.2019 klo 13:24 Politiikka Kristiina Kunnas

– Pääministeri Sipilän hallituksen sotemallin kaatuminen oli jo pitkään ennakoitavissa. Tosiasiassa mallille oli eduskunnassa hyvin pieni kannatus, sillä suuri osa hallituspuolueidenkaan edustajista ei aidosti sitä kannattanut. Tämä malli on syytä haudata lopullisesti, toteaa KD:n kansanedustaja Päivi Räsänen.

Päivi Räsänen kommentoi soten ja hallituksen kaatumista ja muistuttaa, että uudistuksen tarpeen perusteet eivät ole lainkaan muuttuneet.

– Uuden eduskunnan pitää käynnistää valmistelu parlamentaarisesti ja alkukauteen painottuen, Räsänen vaatii.

– Uudistuksessa on keskityttävä vain oleellisiin muutostarpeisiin, jotka koskevat nimenomaan terveyspalveluita.

Räsänen toimi 2011–2015 Kataisen-Stubbin hallituksen sisäministerinä.

– Ehdotin ministerinä viiden järjestämisalueen mallia, jonka valmistelu jäi valitettavasti kesken. Viisi aluetta muodostuisivat nykyisten yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueille.

Ehdotin ministerinä viiden järjestämisalueen mallia, jonka valmistelu jäi valitettavasti kesken. Viisi aluetta muodostuisivat nykyisten yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueille. – sisäministerinä 2011–15 toiminut Päivi Räsänen

Räsänen huomauttaa, että erityisvastuualueiden väestöpohja on riittävän suuri niin järjestämisosaamisen kuin kustannusvaihtelun tasaamisen näkökulmasta.

– Siinä terveyspalvelut saataisiin kattavasti yhden hallinnon alle peruspalveluista vaativan erikoissairaanhoitoon. Valinnanvapaus pitää toteuttaa asiakasseteleiden ja maksusitoumusten kautta.

Räsäsen mukaan tässä mallissa voidaan ratkaista myös monikanavarahoituksen ongelmat.

– Rahoituksen pitää kattaa palvelujen ohella myös avosairaanhoidon lääkkeiden, matkojen ja kuntoutuksen kustannukset. Terveydenhuollon erilliset maksukatot on yhdistettävä ja kokonaiskattoa on alennettava.

Kuusi kautta kansanedustajana toiminut ja seitsemännelle kaudelle pyrkivä Räsänen muistuttaa, että viiden alueen mallin demokratiaedellytys voidaan toteuttaa suorilla vaaleilla samaan tapaan kuin suunnitelluissa maakuntavaaleissa.

Ylös