Neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire

18.3.2019 klo 13:35 Politiikka Samuli Rissanen

Suomalaiset haluavat nostaa ilmastoratkaisut seuraavan hallituskauden ja Suomen EU-puheenjohtajakauden kärkiteemoiksi, selviää Ilmastobarometri 2019 -tutkimuksesta.

Neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevää politiikkaa toivotaan tulevalta hallitukselta selvästi enemmän kuin edellisten eduskuntavaalien alla, selviää tuoreesta Ilmastobarometrista.

Peräti 70 prosenttia kyselyyn vastanneista toivoo seuraavalta hallitukselta ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevää politiikkaa.

Edellisten eduskuntavaalien alla luku oli 52 prosenttia.

Vastanneista 44 prosenttia kertoo äänestävänsä vaaleissa ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lähes puolet vastanneista haluaa nostaa fossiilisten polttoaineiden, lihan ja maitotuotteiden veroja.

Yli kaksi kolmasosaa vastanneista on sitä mieltä, että Suomen tulisi olla edelläkävijä uusien päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönotossa. Lisäksi 75 prosenttia kokee, että EU:n tulee näyttää muulle maailmalle esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä riippumatta mahdollisista vaikutuksista alueen kilpailukykyyn.

Lähes puolet vastanneista haluaa nostaa fossiilisten polttoaineiden, lihan ja maitotuotteiden veroja.

Kolmasosa vastanneista on valmis myös uusien bensiini- ja dieselkäyttöisten henkilöautojen myynnin kieltämiseen vuonna 2030.

Tutkimukseen vastanneista 83 prosenttia piti ilmastonmuutosta yhtenä suurimmista globaaleista uhkista. Aiempaa suurempi osuus vastanneista uskoo myös, että ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen rajojen ulkopuolella voivat aiheuttaa turvallisuusuhkia Suomelle.

Vastanneista 59 prosenttia näkee, että ilmastonmuutos aiheuttaa Suomelle myös taloudellista uhkaa.

Valtaosa, eli 80 prosenttia katsoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uutta osaamista, esimerkiksi uusia teknisiä ratkaisuja, mikä taas voi luoda työpaikkoja ja parantaa Suomen kilpailukykyä.

Tiedot ilmenevät valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän Kantar TNS:llä helmikuussa teettämästä kyselytutkimuksesta.

Ilmastobarometri 2019 -tutkimuksella selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta vaalien alla.

Kysely tehtiin edellisen kerran helmikuussa 2015.

Ylös