KD pyrkii eroon ilmastoahdistuksesta-Suomi voi tuottaa ilmastoteknologiaa koko maailmalle ja kohtuullisuudesta voi tulla hyve

20.3.2019 klo 16:38 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillidemokraatit toisivat ilmastoahdistuksen sijaan toivoa. Suomella on mahdollisuus ottaa tärkeä rooli maailman ilmastotalkoissa tuottamalla teknologisia ratkaisuja. Yksilötasolla kohtuullisesta elämäntavasta voi tulla tavoiteltu hyve.

Ilmastoahdistuksesta ei ollut merkkejä, kun kristillisdemokraatit julkisti oman energia- ja ilmastopoliittisen ohjelmansa tänään.

Kristillisdemokraatit on jo sitoutunut eduskuntapuolueiden yhteiseen linjaukseen viime syksyltä. Puolueet sopivat tekevänsä työtä, jotta maailman keskilämpötilan nousu pysäytettäisiin 1,5 asteeseen.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi jo tuolloin, että tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen.

Suomi pyrkii puheenjohtajuuskaudellaan saamaan tavoitteen EU:n yhteiseksi ja lopulta maailmanlaajuiseksi.

Puolueet sopivat myös väljästi kansallisista linjauksista, jotka jäävät tulevan hallituksen päätettäväksi.

Tavoitteissa todetaan, että Suomessa on saavutettava 2040-luvulla tilanne, jossa kasvihuonepäästöt ovat selvästi negatiiviset eli nielujen avulla poistetaan ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasuja kuin tuotetaan.

Essayah pitää tärkeänä, että energia- ja ilmastokysymykset tuodaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemoiksi.

– Se on Suomenkin edun mukaista, Essayah sanoo.

Tärkein tavoite ilmastonmuutoksen hillinnässä on vähentää ja lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Hän penää ilmastokeskusteluun ja hallitusohjelmatavoitteisiin pitkäjänteistä kokonaisuuksien katsomista yksittäisen maan tai sektorin päästölukuihin tuijottamisen sijaan.

Suomelle pitäisi Essayah’n mielestä laatia päivitetty kestävän kehityksen teollisuusstrategia, joka luo suuntaa vähähiilisen teollisuus- ja innovaatiopolitiikan toteuttamiselle sekä valtion omistajaohjaukselle.

– Esimerkiksi yritystukien perkaaminen pitää hoitaa siten, että saadaan oikeasti aikaan sitä kuuluisaa ”luovaa tuhoa” eikä vain ”tuhoa” ja tuotannon siirtymistä ulkomaille, hän sanoo.

Maailmanlaajuisesti Suomen tärkein rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on tarjota teknologisia innovaatioita ja toimintamalleja maailmalle.

– Kehitysyhteistyövaroja pitää korottaa kohti 0,7 prosentin tavoitetta ja tästä merkittävä osa suunnata uusiutuvan energian hankkeisiin, energiatehokkuuden parantamiseen ja metsityshankkeisiin, mistä kaikista Suomella on osaamista, Essayah sanoo.

KD:n tärkein tavoite ilmastonmuutoksen hillinnässä on vähentää ja lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Energiasektorilla KD kannattaa muun muassa EU:n päästökaupan laajentamista kiinteistökohtaiseen lämmitykseen. KD vaatii energiaremontteihin korvamerkityn kotitalousvähennyksen palauttamista sekä lämpöpumppujen arvonlisäveron pienentämistä.

KD:n ehdotus lihaverokeskusteluun on puolueen viime syksynä ehdottama kasvisten siirtäminen alempaan ALV-kantaan.

Hakkuiden osalta puolue muistuttaa, että 92% hakkuista tulee yksityismetsistä, eikä niihin voi vaikuttaa kuin välillisesti. Sen sijaan lisäpanostukset metsiensuojeluun ja Metsähallituksen tulostavoitteen tarkistaminen tukevat myös biodiversiteetin suojelun päämääriä.

Nopeampia muutoksia maankäyttösektorilla saavutetaan muun muassa lopettamalla turvemaiden raivaus pelloiksi.

Liikenteessä siirtymää vähäpäästöisiin ajoneuvoihin on nopeutettava biopolttoaineita- ja biokaasua lisäämällä, konvertiotuella polttomoottoriautoille sekä tukemalla biokaasu- ja sähköautojen tankkaus- ja latausasemaverkostoa laajentamista.

Kristillisdemokraattien ilmastopoliittisessa ohjelmassa korostuu myös yksilön vastuu. Ilmastoahdistuksen lisäämisen sijaan KD korostaa kohtuullista elämäntapaa ja ajattelua, joka ottaa huomioon tulevien sukupolvien mahdollisuudet.

Voit lukea koko KD:n energia- ja ilmastopolittiisen ohjelman tästä.

Ylös