Essayah epäilee, että alhaiseen syntyvyyteen on alistuttu: ”Osa näkee lasten kanssa vietetyn ajan jopa uhkana kilpailukyvylle”

28.3.2019 klo 09:35 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayah’n mielestä ennätysalhaisten syntyvyyslukujen ja väestöennusteen olisi pitänyt herättää päättäjät pohtimaan tosissaan sitä, miten yhteiskunta voi kannustaa ja tukea lasten saamiseen.

Vaalikeskusteluissa hyvä perhepolitiikka ja syntyvyyden edistäminen on jäänyt sivuseikaksi. Kuitenkin niistä huolehtiminen on ikääntyvässä Suomessa välttämätön osa kaukokatseista tulevaisuuspolitiikkaa.

– Onko Suomi alistumassa syntyvyyden romahdukseen ilman että mitään tehdään, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kyseli vaalikiertueella Kalajokilaaksossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Essayah’n mukaan kuluneella vaalikaudella perheen merkitys on ollut alisteinen muille yhteiskunnallisille tavoitteille.

Osa tuntuu näkevän lasten kanssa vietetyn ajan Suomen kilpailukyvyn uhkana

Nurjinta suhtautuminen on ollut perhevapaakeskustelussa, jossa perheestä on tehty lähes riippa tasa-arvoisempaa työelämää tavoiteltaessa. Työnantajien maksurasituksen jakautuminen on isompi huoli kuin lapsen kiintymyssuhteiden kehittyminen.

Osa tuntuu näkevän lasten kanssa vietetyn ajan Suomen kilpailukyvyn uhkana, Essayah arvioi.

Syntyvyyden lisääminen edellyttää hänen mukaansa perhetukien korotuksia sekä perheen ja opiskelun tai työn parempaa yhteensovittamista ja rajojen madaltamista.

KD esittää lapsilisään 1000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea. Lisäksi tarvitaan parempaa työllisyyspolitiikkaa, pysyviä ja kokopäiväisiä työsuhteita ja parempaa työelämän joustoa.

– Tarvitsemme myös laadukkaampaa varhaiskasvatusta ja enemmän tukea perheille lasten kasvatuksen haasteisiin.

Essayah korostaa, että perheet tietävät itse mikä on heille paras lastenhoitoratkaisu. Perhevapaisiin tarvitaan hänen mielestään kiintiöiden sijaan lisää joustavuutta.

Useiden puolueiden ajama malli vanhempainrahakausien kiintiöittämiseen vanhempien välille kaventaisi valinnanvapautta ja lisäisi tarpeetonta sääntelyä perheille. Työelämän yhä kiihtyvä muutos tarkoittaa erilaisia työpäiviä ja vaihtelevaa hoitotarvetta.

– Kiintiömallit sopivat tähän yhtälöön heikosti, Essayah sanoo.

Hän muistuttaa, että etenkin yrittäjä- ja opiskelijaperheillä on omat erityistarpeensa. Siksi joustava malli, jossa vanhemmat itse päättävät lastensa hoidosta ja vapaiden jakamisesta on kaikkein toimivin.

Kristillisdemokraatit on esittänyt Taapero-bonus -mallia, jossa maksettaisiin ansiosidonnaisen jakson jälkeen verotonta hoitorahaa, jonka perhe voisi käyttää joustavasti päivähoitopalvelujen ostamiseen tai kotihoitoon.

Ylös