Rajoittiko Seta sananvapautta hyllyttämällä Tapio Puolimatkan vaalipaneelista?-Peter Östman jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen

10.5.2019 klo 18:24 Uutiset Samuli Rissanen

Kansanedustaja Peter Östman on jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen professori Tapio Puolimatkan hyllyttämiseen SETA:n EU-vaalipaneelista. Kysymyksessä kiinnitetään huomiota asiaan sananvapauden näkökulmasta.

Kansanedustaja Peter Östman on jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatkan hyllyttämiseen SETA:n EU-vaalipaneelista.

Seta ry esti kristillisdemokraattien eurovaaliehdokasta, Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatkaa, osallistumasta Setan eurovaalipaneeliin 17.5., jonne Puolimatka oli nimetty puolueen edustajaksi.

Seta pyysi kristillisdemokraateille tämän viikon keskiviikkona lähettämässään viestissä puoluetta asettamaan paneeliin ehdokkaan, joka on lähempänä Setan omaa linjaa.

– Voidaanko pitää asianmukaisena, että valtionavustusta saava järjestö pyrkii osana toimintaansa rajoittamaan sanan- ja mielipiteenvapautta

Östman peräänkuuluttaa, että sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Valtionavustusta saavan järjestön ei tulisi myöskään toiminnassaan pyrkiä rajoittamaan sanan- ja mielipidevapauden käyttöä.

– Voidaanko pitää asianmukaisena, että valtionavustusta saava järjestö pyrkii osana toimintaansa rajoittamaan sanan- ja mielipiteenvapautta, Östman kysyy.

Hän muistuttaa, että Puolimatkan osallistumisen evännyt Seta rahoittaa toimintaansa valtionavustuksilla. Esimerkiksi vuonna 2018 järjestö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille suunnattua avustusta.

Samoin sen kattojärjestö ILGA Europe saa merkittävän osan rahoituksestaan Euroopan komissiolta ja erilaisten projektirahoitusten kautta yli puolet ILGA Europen rahoituksesta tulee Euroopan Unionilta.

– Sanan- ja mielipiteenvapaus on keskeinen osa demokraattista yhteiskuntaa, Östman muistuttaa.

Ylös