Päivi Räsäsen terveiset hallitusneuvotteluihin: Älkää rajoittako vanhempien oikeutta päättää oman lapsensa hoidosta

13.5.2019 klo 13:52 Uutiset Samuli Rissanen

Hallitusneuvotteluja käyvät puolueet Keskustaa lukuun ottamatta haluaisivat rajoittaa oikeutta kotihoidontukeen ja pakkokiintiöitä äidin ja isän kesken perhevapaille.

Päivi Räsäsen mielestä äitien ja isien pitää saada itse päättää perhevapaidensa käytöstä.

Äidit ja isät haluavat itse päättää perhevapaidensa käytöstä. Tämä kävi selväksi marraskuussa 2018 julkaistussa Väestöliiton perhebarometrissa.

– Suomalaiset ovat tässä asiassa sillä linjalla, jota kristillisdemokraatit ovat aina ja johdonmukaisesti edustaneet, kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoo.

Tasa-arvotilastoilla kikkailu ei saa ajaa lapsen edun ohi

Hän haluaa muistuttaa asiasta niitä puolueita, jotka Säätytalolla käyvät hallitusneuvotteluita.

– Perhevapaita uudistettaessa on tärkeää puolustaa perheiden oikeutta valita oman lapsensa parhaaksi sopiva hoitopaikka. Tasa-arvotilastoilla kikkailu ei saa ajaa lapsen edun ohi.

Hallitusneuvotteluja käyvät puolueet Keskustaa lukuun ottamatta haluaisivat rajoittaa oikeutta kotihoidontukeen ja pakkokiintiöitä äidin ja isän kesken perhevapaille.

Ehdotetut perhevapaiden kiintiömallit johtaisivat vanhempien työnteon ja hoitovastuun lisäsääntelyyn sekä satojen miljoonien lisäkustannuksiin.

Räsäsenkin mielestä perhepolitiikkaan tarvitaan uudistamista, jotta perheet rohkenisivat hankkia sellaisen määrän lapsia, joista he unelmoivat. Tällä hetkellä suomalaiset haaveilevat suuremmista perheistä kuin he todellisuudessa saavat.

– Jos he saisivat toivomansa määrän lapsia, olisimme hyvin lähellä väestön uusiintumiseen tarvittavaa.

Syntyvyys on sukeltanut Suomessa pohjalukemiin, ja uusin tilasto tammikuulta osoittautui aiempaakin synkemmäksi. Kuolleisuus on jo parin vuoden ajan ollut syntyvyyttä suurempaa ja väkiluvun hienoinen kasvu on pelkästään nettomaahanmuuton varassa.

Perhepolitiikalla voidaan Räsäsen mukaan vaikuttaa syntyvyyteen, vaikka sitä usein vähätellään.

– Esimerkiksi Virossa on hämmästelty, miten voimakkaasti aiemmin alhaista syntyvyyttä ovat lisänneet lapsilisien merkittävät korotukset.

Ylös