Päivi Räsänen käynnisti tiedustelulakien uudistuksen ja on nyt KD:n ehdokas tiedusteluvalvontaan keskittyvään valiokuntaan

19.6.2019 klo 17:34 Uutiset Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää Päivi Räsästä tiedusteluvalvontavaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Räsänen käynnisti sisäministerikaudellaan tiedustelulakien uudistuksen.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää puheenjohtajaansa Päivi Räsästä eduskunnan uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedustelulakien valmistelun yhteydessä päätettiin perustaa eduskuntaan erillinen parlamentaarinen valvontavaliokunta, johon Räsänen nyt on ehdolla.

Räsänen toimi sisäministerinä vuosina 2011-2015 ja oli yhdessä silloisen puolustusministeri Carl Haglundin kanssa käynnistämässä tiedustelulainsäädäntöuudistusta.

Päivi Räsänen on KD:n ehdokas valiokunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Lisäksi Räsänen oli viime kaudella jäsenenä parlamentaarisessa seurantaryhmässä koskien tiedustelulainsäädännön valmistelua ja perustuslain tarkistamista.

Tiedustelua tekeviä tahoja puolestaan valvoo uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Hänellä on laajat oikeudet saada viranomaisilta selvityksiä tiedustelutoiminnasta sekä tehdä tarkastuksia näiden toimitiloihin. Valtuutettu voisi myös määrätä, että tiedustelutoiminta on keskeytettävä tai lopetettava, jos hän katsoo, että siinä on menetelty lainvastaisesti.

Merkittävä muutos uudessa tiedustelulaissa on, että suojelupoliisi ja Puolustusvoimat saavat oikeuden tiedusteluun myös ilman selvää rikosepäilyä. Perusteluna on, että näin voitaisiin ehkäistä paremmin esimerkiksi terrorismia.

 

Ylös