– Sähköveron alentaminen nopeuttaisi siirtymistä vähäpäästöisiin energialähteisiin, Peter Östman arvioi

26.9.2019 klo 20:05 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien Peter Östman tiedusteli eduskunnan kyselytunnilla, mikä on hallituksen kanta porrastettuun sähköveroon sekä Ruotsin mallin käyttöön ottamiseen Suomessa.

Östman muistutti, että hallituksen budjettiesitys osuus ikävällä tavalla harvaan asutulla maaseudulla asuviin. Samaan aikaan sähköverkkoyhtiöt korottavat sähkön siirtomaksujaan.

Sen sijaan Ruotsissa harvaan asutuilla seuduilla on alempi sähkövero. Kaksi vuotta sitten sähköveron noston yhteydessä Pohjois-Ruotsin asukkaat saivat kolmanneksen verohelpotuksen sähköverosta.

– Sähköveron laskeminen saattaisi nostaa sähköveron kokonaiskertymää, jos siirtyminen öljylämmityksestä sähköllä toimiviin ilmapumppuihin tai maalämpöön nopeutuisi.

Suomessa suuret sähkön siirtomaksut ja korkeat verot tekevät öljystä lämmityslähteenä edelleen houkuttelevan, mikä ei edistä Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.

– Sähköveron laskeminen saattaisi nostaa sähköveron kokonaiskertymää, jos siirtyminen öljylämmityksestä sähköllä toimiviin ilmapumppuihin tai maalämpöön nopeutuisi. Sähköveron laskeminen nopeuttaisi näin ollen siirtymistä vähäpäästöisten energialähteiden pariin, Östman arvioi.

Pääministeri Antti Rinteen mukaan hallituksella on tällä hetkellä valmistelussa toimenpiteet, joilla voidaan laskea sähkön siirtohintoja.

– Siellä on kolme elementtiä: Ensimmäinen on se, että velvoitetta pistää niitä verkkoja maan alle mietitään uudelleen, ehkä väljennetään. Toinen on poistoaikojen muutokset, joilla tavoitellaan sitä, että poistoajat eivät ole niin lyhyitä ja saadaan sitä kautta tilaa tälle hinnan alennukselle. Kolmas on sitten puhdas katto sähkön siirtoverkon maksuihin, Rinne vastasi.

Östman muistutti Rinnettä, että energiapoliittiset ratkaisut pitää tehdä pitkällä aikajänteellä.

– Sen varassa, mitä tällä hetkellä energiantuotannosta tiedämme, on selvää, että ilman merkittävää ydinvoiman lisärakentamista Euroopan teollisuuden ja lämmityksen irtikytkentä fossiilisista ei tule onnistumaan. Onko hallitus aloittamassa prosessia ydinvoimalainsäädännön tarkistamiseksi, Östman tiedusteli.

Rinne muistutti, että Suomessa on kaksikin käynnissä olevaa ydinvoimahanketta, jotka toivottavasti jossain vaiheessa ovat osa sitä välttämätöntä perusvoiman lisäystä, mikä Suomessa tarvitaan.

– Tällä hetkellä tiedossa olevista merkittävistä energiateknologioista ydinvoima on yksi keskeisiä perusvoiman turvaamiseksi.

Hallituksella ei ole kuitenkaan tällä hetkellä hanketta, jolla ydinvoimalainsäädäntöä oltaisiin muuttamassa.

Ylös