– Hallituksen työllisyystoimet ovat riittämättömiä ja jopa vääränsuuntaisia, KD:n Peter Östman sanoo

1.10.2019 klo 15:10 Politiikka Samuli Rissanen

– Hallituksen työllisyystoimet ovat riittämättömiä ja jopa vääränsuuntaisia, KD:n Peter Östman sanoo.

Tästä syystä myös kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa Kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkäsen tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallitukselle esitettyä välikysymystä aiheellisena ja tarpeellisena.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman esittikin ryhmäpuheenvuorossaan epäluottamuslausetta hallitukselle.

Östman perustelee epäluottamuslausetta sillä, hallituksen työllisyystoimet ovat riittämättömiä ja jopa vääränsuuntaisia. Lisäksi hallitus kasvattaa merkittävästi valtion menoja, mutta ei näytä löytyvän keinoja tulojen lisäämiseksi.

Antti Rinteen ennen vaaleja eläkeläisille lupaama vappusatanen on jo ”devalvoitunut” viisikymppiseksi.

– Kun julkinen talous ajetaan seinään, tullaan tämä viisikymppinenkin viemään pienituloisen eläkeläisen kädestä, Östman epäilee.

Östman muistuttaa, että hallituksen talouspolitiikka on rakennettu sen varaan, että työllisyysaste saadaan nostettua 75 prosenttiin.

Työllisyys ei kuitenkaan nouse pelkästään hallituksen päätöksellä. Tuorein Pk-yritysbarometri ennustaa, että kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat.

– Moni yrittäjä pohtii kasvavan epävarmuuden keskellä, uskaltaako työllistää ja investoida. Siksi olisi tärkeä, että hallitus tekisi päätöksiä, jotka vahvistavat luottamusta talouteen. Päätöksiä, jotka kannustavat yrittäjyyteen ja investoimiseen, Östman peräänkuuluttaa.

Työllisyyden nostaminen vaatisi Östmanin mukaan olosuhteiden parantamista: Yksityisten ihmisten ostovoimaa ja mahdollisuuksia teettää työtä pitää kohentaa. Työttömille pitää luoda kannustimia työllistymiseen.

Hallitus näyttää hänen mukaansa toimivan päinvastoin eli kiristää yritysten ja palkansaajien verotusta, leikkaa kotitalousvähennystä ja syventää kannustinloukkuja.

”Ensi vuoden budjettia tilkitään myymällä valtion omaisuutta”

– Tämä keino ei ole kestävä. Kansainvälisen taloussuhdanteen kääntyessä pakkasen puolelle, työttömyys lähtee jälleen kasvuun ja julkinen talous jämähtää alijäämäiseksi. Silloin hallitus joutuu perumaan nyt tekemiään menolisäyksiä, Östman sanoo.

Hän muistuttaa, että pääministeri Antti Rinteen ennen vaaleja eläkeläisille lupaama vappusatanen on jo ”devalvoitunut” viisikymppiseksi.

– Kun julkinen talous ajetaan seinään, tullaan tämä viisikymppinenkin viemään pienituloisen eläkeläisen kädestä, Östman epäilee.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä osa hallituksen esittämistä menolisäyksistä on tarpeellisia: Eläkeläisten asemaa pitää parantaa, koulutuksen tasoa on nostettava ja liikenneinfrastruktuuriin panostettava.

Lisäksi KD pitää tärkeänä, että vanhustenhoito vihdoinkin saataisiin sille tasolle, mitä ikäihmisemme ansaitsevat.

– Nämä ovat hyviä ja tarpeellisia kohteita. Menolisäyksiä ei voi kuitenkaan tehdä ilman tulolisäyksiä. Tulolisäyksiä ei saada ilman uusia työpaikkoja, Östman sanoo.

Lisää työpaikkoja syntyy Östmanin mukaan sitten, kun jäykät työmarkkinat saadaan joustavammiksi. KD haluaa edistää paikallista sopimista.

– Meillä on Suomessa noin 50 000 järjestäytymätöntä yritystä. Nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä, joissa syntyy uusia työpaikkoja. Niitä syntyisi vielä enemmän, jos näillä työpaikoilla voitaisiin sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista.

– Nuorten syrjäytyminen ja jääminen ilman koulutusta on toinen keskeinen asia työllisyyden nostamisessa. Meillä on suuri vaje monien eri käsityöalojen ammattilaisista. KD haluaa panostaa ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti oppisopimuskoulutukseen. Sitä kautta voidaan saada tuhansia nuoria työelämään.

Nykyinen pirstaleinen ja monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä ei myöskään kannusta työntekoon.

– Päinvastoin. Nykyinen järjestelmä on täynnä kannustinloukkuja. Tarvitaan sellainen perusturva, joka kannustaa työntekoon. Miten hallitus aikoo uudistaa sosiaaliturvaa? Se on tuhannen taalan kysymys. Tai kymmenen vappusatasen, Östman sanoo.

Ylös