”Päiväkodit ja koulut voisivat avata ovensa rohkeammin vanhemmille”

7.11.2019 klo 09:16 Elämäntapa Samuli Rissanen

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes Vanhempainliitosta arvioi, että koulut ja päiväkodit voisivat avata nykyistäkin rohkeammin ovensa vanhemmille.

Hyvä yhteistyö tukee kasvua ja parantaa oppimistuloksia ja vähentää jopa kiusaamista.

Yhteistyötä vanhempien kanssa tehdään päiväkodeissa ja kouluissa, koska se on laissa säädetty. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun tavoitteita ei voi edes saavuttaa ilman yhteistyötä vanhempien kanssa, Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes arvioi.

Yhetistyötä voisi silti olla  enemmänkin.

Kun vanhemmat otetaan osaksi päiväkodin tai koulun arkea, he saavat myös itselleen tärkeitä verkostoja, kuten lähiyhteisönsä muut vanhemmat

– Pitää uskaltaa avata ovet rohkeammin. Kun vanhemmat otetaan osaksi päiväkodin tai koulun arkea, he saavat myös itselleen tärkeitä verkostoja, kuten lähiyhteisönsä muut vanhemmat.

Kaikissa paikoissa tätä ei ole Siimeksen mukaan vielä hoksattu. Kyse on pienistä arkisia oivalluksia.

Esimerkiksi huoltajille olisi tarjottava mahdollisuus tutustua koulun arkeen ja yhteydenpidosta pitäisi tehdä mahdollisimman helppoa ja joustavaa. Tavoite olisi, että jokainen vanhempi ja lapsi tulisivat kohdatuksi ja nähdyksi.

Hyvällä yhteistyöllä on positiivisia vaikutuksia kauttaaltaan, sillä se tukee kasvua ja parantaa oppimistuloksia. Se lisää yhteisöllisyyttä ja muodostaa aikuisten turvaverkoston lasten ympärille. Myös kiusaamista esiintyy vähemmän, kun vanhemmat tuntevat toisensa.

– En haikaile kyläkouluaikaan, mutta myös nykyisistä kouluista voisi muodostaa samankaltaisia yhteisöjä, Siimes sanoo.

Eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat sekä erityistä tukea tarvitsevat perheet on otettava huomioon. Kaikki vanhemmat eivät myöskään tule mukaan koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja tapaamisiin.

– Niin on ja tulee aina olemaan. On hyvä antaa mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin, Siimes muistuttaa.

Koulu on muuttunut hurjasti vuosien saatossa. Omat muistot kouluajoilta voivat olla sellaisia, että kynnys edes omien lasten kouluun tulemiselle voi olla suuri. Tarvitaan matalan kynnyksen tapahtumia, joihin on helppo tulla. Niitä voivat olla juhlat, peli-illat, pop-up- ja liikuntatapahtumat.

Myös perinteiset vanhempainillat kaipaavat uudistamista.

Paitsi lapsiin ja vanhempiin, myös  päiväkodin ja koulun ammatilaisten tukeen pitäisi satsata nykyistä enemmän.

– Lapsen päivä on tänään. He elävät juuri tänään omissa kasvuyhteisöissään. Neljäkin vuotta voi olla pitkä aika odottaa uudistuksia, Siimes muistuttaa.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes alusti eduskunnan kansalaisinfossa järjestetyssä lasten ja nuorten kasvun tukemiseen keskittyvässä teemaillassa. Muita asiantuntijoita olivat  perheterapeutti ja kirjailija Elli Meklin ja pääsihteeri Milla Kalliomaa Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Illan emäntänä toimi KD:n puheenjohtaja ja eduskunnan Lapsen Puolesta ryhmän varapuheenjohtaja Sari Essayah.

 

Ylös