Suurin osa pikkulapsen vanhemmista voi hyvin – ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut samanikäiset

22.1.2020 klo 11:25 Elämäntapa Merja Eräpolku

Suurin osa pikkulasten vanhemmista voi hyvin. He ovat tyytyväisempiä perhe-elämäänsä ja saavutuksiinsa elämässä kuin muut samanikäiset aikuiset. He myös elävät osin terveellisemmin kuin muut aikuiset. Tulokset selviävät laajasta FinTerveys 2017 -väestötutkimuksesta, josta julkaistaan nyt tuloksia pikkulasten vanhemmista.

– Syntyvyyden laskusta ja sen syistä on keskusteltu paljon. Mediasta välittyy usein hyvin raskas kuva pikkulapsiperheiden arjesta. Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että suurin osa pikkulasten vanhemmista voi hyvin, kertoo erikoistutkija Annamari Lundqvist.

Pikkulasten vanhemmista lähes 90 prosenttia kokee elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Pikkulasten äideistä tyytyväisiä perhe-elämäänsä on 84 prosenttia (muista naisista 76 prosenttia) ja isistä 87 prosenttia (muista miehistä 78 prosenttia). Pikkulasten äideistä tyytyväisiä saavutuksiinsa elämässä on 82 prosenttia (muista naisista 69 prosenttia) ja isistä 78 prosenttia (muista miehistä 58 prosenttia).

Pikkulasten vanhemmat ovat yhtä tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa kuin muut aikuiset. Pikkulasten äideistä 43 prosenttia ja isistä 52 prosenttia on tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa.

Psyykkistä kuormittuneisuutta kokee 6 prosenttia pienten lasten äideistä ja 7 prosenttia isistä. Masennusoireita esiintyy 12 prosentilla äideistä ja 6 prosentilla isistä.

Runsas alkoholin juominen harvinaisempaa ja vapaa-ajan ruutuaika vähäisempää kuin muilla aikuisilla. Pikkulasten vanhemmat elävät osin terveellisemmin

kuin muut samanikäiset aikuiset. He juovat harvemmin yli kuusi alkoholiannosta kerralla ja istuvat ruudun ääressä vapaa-ajallaan vähemmän kuin muut aikuiset.

Pikkulasten vanhemmat kokevat nukkuvansa riittävästi harvemmin kuin muut aikuiset. Joka kymmenes pikkulapsen vanhempi tupakoi päivittäin. Myös kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö on selvästi suosituksia vähäisempää.

Tukea riittävään unen saantiin ja psyykkiseen hyvinvointiin

Vaikka pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä elämäänsä ja elävät monella tavalla terveellisemmin kuin muut aikuiset, neuvoloiden täytyy yhä tarjota kokonaisvaltaista ja terveyttä edistävää elintapaohjausta. Vanhempien terveyttä ja hyvinvointia tukeviin elintapoihin, erityisesti riittävään unen saanti

in ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen, on vastedeskin kiinnitettävä huomiota.

– Neuvola tavoittaa lähes kaikki lapsiperheet. Säännölliset terveystarkastukset edistävät perheiden ongelmien varhaista tunnistamista, arjen tukemista sekä tavoitteellista terveysneuvontaa, joka perustuu kunkin perheen voimavaroihin. On turvattava laadukkaan työn edellytykset, kuten suositusten mukaiset henkilöstöresurssit ja riittävän pitkä vastaanottoaika perheen asioiden käsittelyyn, sanoo tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen.

Lähde: Haapala E, Hakulinen T, Mäntymaa P, Peltomäki H, Jääskeläinen T, Lundqvist A. (2020) Valtaosa pikkulasten vanhemmista voi hyvin – Tuloksia FinTerveys 2017 -tutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Ylös