Työllisyys hallituksen koetinkivenä

22.1.2020 klo 09:55 Kolumnit Sari Essayah

Viime syksynä annettiin historiallisen vähän hallituksen esityksiä, eikä kaikkea sisäpoliittista toimettomuutta voi EU-puheenjohtajuuskiireiden piikkiin laittaa. Työllisyys, sote, sotu, maahanmuutto, väestö- ja aluepolitiikka, ilmastopolitiikka, maa- ja biotalous; kaikki odottavat kauas katsovia ulostuloja; turhaan. Kyse on hallituksen kyvyttömyydestä rakentaa sellaista tulevaisuuden Suomea, joka on valmis 2020-luvun haasteisiin.

Hallituksen perustamat seitsemän työllisyystyöryhmääkin tuntuvat olevan yksimielisiä vain siitä, että suomalainen yhteiskunta tarvitsee lisää työvoimaa ja korkeampaa työllisyysastetta. Ratkaisuksi väläytetty maahanmuutto toimii huoltosuhteen parantajana vain, jos maahan muuttaneiden työllisyysaste on yli 60 prosenttia. Työpoliittisen aikakauskirjan vähälle huomiolle jäänyt tuore  laskelma suorastaan huutaa muutoksia nykyiseen tukiriippuvuuteen totuttavaan ja työelämästä syrjäyttävään järjestelmäämme.

Kyse on hallituksen kyvyttömyydestä rakentaa sellaista tulevaisuuden Suomea, joka on valmis 2020-luvun haasteisiin. Hallituksen perustamat seitsemän työllisyystyöryhmääkin tuntuvat olevan yksimielisiä vain siitä, että suomalainen yhteiskunta tarvitsee lisää työvoimaa ja korkeampaa työllisyysastetta.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta piti hälytyttävänä sitä, että kotoutumiskoulutuksen tavoitekielitason saavutti vain vajaa 35 prosenttia koulutuksen käyneistä. Suomalaisilla työmarkkinoilla tarvitaan kuitenkin pääsääntöisesti suomen ja/tai ruotsin kielen osaamista.

Sosiaalidemokraattien johtamat hallitukset Ruotsissa ja Tanskassa ovat uskaltaneet muokata sosiaaliturvaansa passivoivasta kannustavaksi. Osana sosiaaliturvan uudistusta Suomessakin on otettava käyttöön kielikoe, joka kannustaa parantamaan kielitaitoa osana työmarkkinavalmiuksia.

Aloite ei syrji mitään väestöryhmää, kun nykytasosta lasketun työmarkkinatuen voisi kielilisällä nostaa peruspäivärahan tasolle. Kielilisän edellyttämän kielitaidon todistaminen tapahtuisi esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella tai osallistumalla yleiseen kielitutkintoon.

Hallituksen työllisyystoimia odoteltaessa tarjoamme tämänkin ratkaisun auliisti punamultahallituksen toteutettavaksi kuten koko kannustavan perusturvan mallimme.

Ylös