”Mistä rahat ovat pois?”-Hoitajamitoituksen rahoitus hämmästytti Sari Tanusta

6.2.2020 klo 18:11 Eduskunta Samuli Rissanen

Hallitus on tuomassa eduskuntaan esityksen sitovasta 0,7:n hoitajamitoituksesta. KD kannattaa mitoitusta, mutta suunniteltu rahoitus herättää kysymysmerkkejä.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistutti eduskunnan kevätkauden ensimmäisellä kyselytunnilla, että 0,7 hoitajamitoituksen on arvioitu vaativan yli 200 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella, mutta hallitusneuvotteluissa rahaa tähän on löytynyt vain noin 70 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan uutisoitu, että puuttuvat rahat otettaisiin suurelta osin sosiaali- ja terveysministeriön omasta budjetista muun muassa lääkehuollon tehokkaamman järjestämisen ja rinnakkaisvalmisteiden laajemman käytön avulla, tehostamalla ostopalvelusopimuksia, digitalisaation avulla ja jo nykyisinkin hyvin pieniä yksityisen Kela-korvauksia supistamalla.

– Mitä STM:n budjettiin kohdistuvat toimenpiteet eli leikkaukset käytännössä tarkoittavat esimerkiksi lääkehuollon tai potilaiden yksityiseltä puolelta julkiselle puolelle ohjautumisen ja julkisen puolen riittävän mitoituksen osalta, Tanus kysyi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan Tanuksen nostamat säästöt tai kulukavennukset lääkehuollon uudistamiseen tai sairausvakuutukseen ovat molemmat kirjattuna hallitusohjelmaan.

– Me olemme tekemässä lääkehuollon kokonaisuudistusta, jossa on haettavissa säästöjä. Ja samoin kuten nämä yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvaukset, nämä liittyvät kiinteästi monikanavarahoituksen purkamiseen, jota on yritetty tehdä jo monen eri hallituksen toimesta, ja sen takia nyt me olemme tätä viemässä eteenpäin.

Ministeri kuitenkin vakuutti, että näistä kumpaakaan, monikanavarahoituksen purkamista tai tätä lääkehuollon kokonaisuudistusta, jossa apteekkien katteita käydään läpi, ei ole sidottu hoitajamitoitukseen, vaan ne olisi tehty joka tapauksessa hallitusohjelman mukaisesti.

Tanus muistutti niin ikään, että hoitajamitoituslain on tarkoitus tulla voimaan jo ennen vuotta 2023, mutta siirtymäaika päättyy vasta maaliskuun lopussa vuonna 2023 eli vaalikauden lopussa.

– Miksi lopullinen siirtyminen tapahtuu vasta tuolloin, vaikka jo viime kaudella puhuimme, että asialla on erittäin kiire? Vai eikö enää niin kiire olekaan? Miksi vastuu toteutuksesta ja rahoituksesta siirtyy käytännössä vasta seuraavalle hallitukselle, Tanus penäsi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan 0,7 hoitajamitoitus astuu heti voimaan, mikäli eduskunta päättää voimaantulosta ennen 1.8. tätä vuotta.

– Meillä jo nyt 22 prosentissa hoitokodeista toteutuu yli 0,7:n mitoitus.Tarkoitus ei ole heikentää ihmisten tilannetta tällä hetkellä, ja siirtymäaikaa tarvitaan, jotta hoitajat saadaan, Kiuru sanoi.

Ylös