– Jätetäänkö kotimaiset pk-yritykset sivuun julkisissa hankinnoissa, Peter Östman kysyy hallitukselta

25.2.2020 klo 14:53 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Peter Östman on huolissaan, että julkisten hankintojen keskittäminen liian suuriksi kokonaisuuksiksi tekee kotimaisille toimittajille mahdottomaksi kilpailutuksiin osallistumisen.

Esimerkiksi valtio- ja kuntaomisteinen Hansel on parhaillaan kilpailuttamassa puhtaanapidon tarvikkeita. Hankinnan kokonaisarvo on peräti 50 miljoonaa euroa, eikä sitä ole ositettu tuoteryhmittäin tai alueellisesti.

– Kotimaisten pk-yritysten osallistuminen on hankinnan massiivisen koon vuoksi tehty käytännössä mahdottomaksi. Vain pari kansainvälistä tukkua pystyy toimittamaan näin suuria kokonaisuuksia julkisille organisaatioille, aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle tehnyt Peter Östman sanoo.

Parhaimmillaan julkinen hankinta voisi auttaa pk-yrityksiä jopa kasvuun ja kasvattamaan työntekijöiden määrää

Hän muistuttaa, että hankintalain tavoitteisiin on kirjattu pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien huomioon ottaminen, mutta valitettavasti nykyinen suunta ei tätä tavoitetta edistä. Parhaimmillaan julkinen hankinta voisi auttaa pk-yrityksiä jopa kasvuun ja kasvattamaan työntekijöiden määrää.

Julkinen hankintapuoli keskittyi, kun Hansel ja KL-Kuntahankinnat yhdistyivät syyskuussa 2019. Valtaosan maata kattavaa yhteishankintayksikköä perusteltiin julkisten varojen käytön tehostumisella sekä ammattimaisuudella.

Yhteishankintayksiköiden käytöstä seuraa kuitenkin, että ostajan markkinat keskittyvät, minkä seurauksena kilpailu vähenee ja markkina monopolisoituu. Kilpailun aikaansaaminen edellyttää tarjousten ottamista myös pieniltä pk-yrityksiltä. Kotimaiset yritykset ovat myös paikallisesti merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia.

– Tilanne on kotimaisten toimittajien kannalta täysin kestämätön. Käytännössä massiivisista kilpailutuksista, joissa tietyn tuoteryhmän hankinnat päätyvät volyymin vuoksi suuryrityksille, seuraa saman alan markkinoiden sulkeutuminen sopimuksilla useiksi vuosiksi. Siinä ajassa moni yritys laittaa luukut kiinni, Östman arvioi.

Ylös