”Ihmishenkien säästäminen on nyt tärkein prioriteetti” – Sari Essayah muistuttaa myös naapuriavun, talkoohengen ja lähimmäisyyden merkityksestä koronan aikana

17.3.2020 klo 18:41 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa valmiuslain käyttöönottoa ja hallituksen esittämiä toimia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden suojeleminen on nyt tärkeintä, Sari Essayah muistuttaa.

– Kannatamme selkeää tavoitetta suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia. Meidän jokaisen on nyt oltava valmiita muuttamaan arkeamme toistemme parhaaksi, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo.

Kristillisdemokraatit olisivat toivoneet tiukempia ja järeämpiä toimenpiteita jo aiemmin ja esitti ensimmäisenä talouden elvytystoimia reilu viikko sitten

Kristillisdemokraatit ovat vaatineet hallitukselta tiukempia toimia niin virustartuntojen määrän hillitsemiseksi kuin talouden luisun ehkäisemiseksi. Sari Essayah arvioi KD-Lehdelle, että kristillisdemokraatit olisivat toivoneet tiukempia ja järeämpiä toimenpiteita jo aiemmin ja esittivät ensimmäisenä talouden elvytystoimia reilu viikko sitten.

– Nämä olisi pitänyt saada nopeammin liikkeelle. Jälkikäteen täytyy arvioida koko tilannetta, minkälaisia ovat olleet viranomaisarviot, joihin hallitus on nojautunut. Poliittiset päättäjät joutuvat tukeutumaan viranomaistietoon. Erityisesti THL:n rooli on ollut tässä kriittinen, ja sitä on syytä myöhemmin arvioida, Essayah sanoo KD-Lehdelle.

Valmiuslakia koskeneessa eduskuntakeskustelussa KD:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Essayah  piti kuitenkin hyvänä, että koronavirusta rajaaviin toimiin on nyt ryhdytty.

–  Erityisen kiitoksen tästä ansaitsee myös Tasavallan Presidentti, joka omalla toiminnallaan on ollut edistämässä välttämättömien toimien käyttöönottoa. Tarvitsemme yhteisymmärrystä yli puoluerajojen. Olemme valmiita tukemaan hallitusta ja toivomme, että hallitus on valmis kuuntelemaan meitä. Kaikki aika ja energia pitää kohdistaa toimivien ratkaisujen löytämiseksi ja toimeenpanemiseksi, Essayah sanoo.

Tärkeintä on hänen mukaansa ihmishenkien säästäminen.

– Suomen on kaikessa toiminnassaan pyrittävä olemaan askeleen edellä. Etelä-Korean, Singaporen ja Taiwanin esimerkit osoittavat, että taudin leviämistä on mahdollista jarruttaa päättäväisillä toimilla. Erityisasemassa tässä on testaus, johon Suomessa ei syystä tai toisesta ole tähän asti tarpeeksi panostettu, Essayah sanoi.

Tehohoidon kapasiteetti tulee olemaan yksi suurimmista huolenaiheista tulevina viikkoina. Myös Essayah peräänkuuluttaa sitä, että tehohoitoon koulutettua henkilökuntaa ja siihen tarvittavaa välineistöä on saatava lisää.

– Tarvitsemme sairaanhoidon henkilökunnan pikakoulutusta ja myös lisää henkilökuntaa. Juuri eläköityneitä ammattilaisia ja opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita voidaan palkata tukemaan vakituista sairaalahenkilökuntaa. Kaikkien työntekijöiden jaksamisesta on pidettävä huolta. Tähän kaikkeen tarvitaan riittävät resurssit.

Hallituksen päätös velvoittaa yli 70-vuotiaat eristäytymään on Essayah’n mielestä oikea. Tällä päätöksellä pyritään suojelemaan niitä ihmisiä, joille koronavirus on kaikkein vaarallisin.

– Kotihoito ja omaishoitajat tarvitsevat tukitoimia. Emme saa jättää kotiinsa tai hoitolaitoksiin eristyneitä ihmisiä yksin. Monet kokevat pelkoa ja huolta. Tässä jokainen suomalainen voi auttaa. Ollaan yhteydessä ja tarjotaan apuamme omaisillemme ja naapureillemme. Apua on myös pyydettävä rohkeasti.

Kristillisdemokraatit vaativat jo toissaviikolla, että yrittäjiä ja työnantajia pitää tukea elvyttävällä finanssipolitiikalla ja palkkojen sivukulujen määräaikaisella alentamisella. Huoltovarmuuden turvaamiseksi esimerkiksi maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmän pitää toimia sairastilanteissa.

– Monien pienyrittäjien maksuvalmius on jo nyt heikentynyt. Hallitukselta tarvitaan päättäväisiä ja oikein mitoitettuja toimia, joilla pelastetaan suomalaisia yrityksiä ja työpaikkoja. Verotuksen lykkäämiset ja yrityslainat eivät yksin riitä, Essayah sanoo.

”Vaikeina aikoina Suomessa on aina rukoiltu paljon”

Essayah arvioi KD-Lehdelle niin ikään, että vielä enemmän tarvittaisiin toimia yhteiskunnan resilienssin eli selviytymiskyvyn ylläpitämisessä. Se ei ole pelkästään lainsäädännön asia, vaan tarvitaan lähimmäisyhteiskunta-ajattelua, jota kristillisdemokraatit ovat korostaneet ja halunneet edistää.

– Naapuriavulle, lähimmäisyydelle ja talkoohengelle on nyt suuri tarve.

Essayah uskoo, että seurakuntien ja kirkkojen rooli on tässä tapauksessa hyvin tärkeä.

– Ne tuovat rohkaisun ja lohdutuksen sanoja, kun ihmisillä on kysymyksiä ja pelkoja. Vaikeina aikoina Suomessa on aina rukoiltu paljon.

Epävarmuuden keskellä tiedon tarve kasvaa ja oikean sekä ajantasaisen tiedottamisen merkitys korostuu.

Essayah muistuttaa, että Yleisradion tulee huomioida ohjelmistossaan muuttunut tilanne ja lisätä muun muassa opetus- ja lastenohjelmia sekä senioriväestölle suunnattua ohjelmaa, kuten hartausohjelmia.

KD-Lehden haastattelussa Essayah muistuttaa, että valmiuslain kohdalla heikoin lenkki katsoo todennäköisesti peilistä.

– Osaammeko ihmisinä rajoittaa omaa päivittäistä toimintaamme ja vähentää kontakteja ja ymmärtää, että tämä koskee myös minua. Ettei tule ajatusta, että joku muu hoitaa, ja itse voin jatkaa niin kuin ennenkin.

Ylös