EU:n koronakriisipaketti oli monien vääntöjen takana

24.4.2020 klo 17:01 Politiikka Merja Eräpolku

Euroopan komissio on ehdottanut viime viikkojen aikana useita toimia koronakriisin aiheuttamien sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi sekä terveydenhuollon kapasiteetin tukemiseksi. Päätöksiä on tehty jo lukuisia.

EU:n ulkorajojen matkustusrajoituksia jatketaan 15.5. saakka. Komissio antoi suosituksia mobiilidatan ja -sovellusten käytöstä koronaepidemian ulospääsystrategioiden tukemiseksi.

Euromaiden valtionvarainministerit pääsivät pitkien neuvottelujen päätteeksi ennen pääsiäispyhiä sopuun koronakriisipaketista. Toimien kokonaissumman arvioidaan olevan noin 500 miljardia euroa. Euroryhmän kokouksessa hyväksyttiin Euroopan vakausmekanismin (EVM) käyttö löysennetyillä kriteereillä, Euroopan investointipankin lainantakausvaltuuksien nosto pk-yrityksille, uusi työttömyysvakuutusrahasto (SURE), budjetin joustojen lisäykset sekä kasvu- ja vakaussopimuksen määräaikainen höllentäminen.

Ursula van der Leyenin johtaman komission ehdottamalla 100 miljardin euron työttömyysrahastolla (SURE) tuetaan työajan lyhennystä ja siten yritetään auttaa työntekijöitä säilyttämään tulonsa ja yrityksiä pysymään elinkelpoisina. Lisäksi käytettävissä olevia rakennerahastovaroja kohdennetaan koronaviruksen torjuntaan.

Lisäksi komissio ja korkea edustaja julkaisivat 15,6 miljardin euron toimenpidepaketin, jolla tuetaan unionin kumppanimaita koronaviruspandemiassa esimerkiksi Afrikassa. Valtaosa varoista saadaan kohdentamalla uudelleen olemassa olevia varoja ja ohjelmia.

Komissio hyväksyi väliaikaiset uudet joustavammat säännöt valtiontukiin, jotta jäsenvaltiot voivat tukea työpaikkoja ja pk-yrityksiä. Vakaus- ja kasvusopimuksen poikkeuslauseke otettiin käyttöön, jotta EU-maat voivat poiketa EU:n finanssipolitiikan mukaisista budjettivaatimuksista toteuttaakseen toimia kriisistä selviytymiseen.

Euroryhmä on ehdottanut pandemiakriisin tukivälineen perustamista EVM:n yhteyteen niin, että euromaat voisivat saada 2 prosenttia BKT:stään terveydenhuoltoon. Komission odotetaan esittelevän näkemyksensä siitä, miten rajoituksia voidaan purkaa EU:ssa koordinoidusti.

Ylös