Essayah vaatii kuntoutuspsykoterapiaa nopeammin ja useammalle – ”Myöntämiskriteerit ja jaksojen pituudet syytä arvioida uudelleen”

5.5.2020 klo 11:32 Eduskunta KD Lehti

Sari Essayah peräänkuuluttaa toimenpiteitä, jotta kuntoutuspsykoterapiaan pääsemistä voidaan nopeuttaa ja helpottaa.

KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah esittää hallituksen vastattavaksi jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, että Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapiahoidon myöntämiskriteerejä sekä asiakaskohtaisia enimmäis- ja vähimmäismääriä arvioitaisiin uudelleen. Prosessia tulisi nopeuttaa, jotta terapia-apua tarvitsevat henkilöt pääsevät hoitoon oikea-aikaisesti ilman viivytystä ja ongelmien pahenemista.

– Pitkien terapiahoitojen myöntämiskriteerit tulisi arvioida ja tarvittaessa uudistaa. Rajallisia resursseja voitaisiin jakaa useammalle, jos korvattavien hoitojaksojen määrä olisi keskimäärin nykyistä lyhyempi. Kriteerejä uudistettaessa on syytä arvioida, olisiko järkevää toteuttaa myös alle vuoden mittaisia hoitojaksoja, Essayah sanoo.

Kela myöntää tuen psykoterapiaan vuodeksi kerrallaan, ja sitä voi saada Kelan tukemana enintään kolme vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Lähes puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty mielenterveyden häiriöiden vuoksi.

Essayah muistuttaa, että vaikka suomalaisten fyysisen terveyden on todettu keskimäärin parantuneen viime vuosikymmenen aikana, ei vastaavaa muutosta ole tapahtunut mielenterveydessä. Lähes puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty mielenterveyden häiriöiden vuoksi.

– Kuntoutuspsykoterapiaa myönnetään hitaasti ja harvalle. Monet myönteisen päätöksen saaneet joutuvat jonottamaan hoitoon pääsyä, koska Valviran hyväksymiä terapeutteja on liian vähän. Lisäksi moni avun tarvitsijoista on koko hakuprosessin ulkopuolella.

Essayah painottaa, että mielenterveyspalveluissa tulee edistää myös matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen periaatteella toteutettavia palveluita.

– Näin voidaan myös vähentää vakavampien, psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativien tapausten määrää. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan seitsemän tapaamista depressioon perehtyneen hoitajan kanssa perusterveydenhuollossa hyödyttää monia lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta kärsiviä.

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa on mahdollista saada 16–67-vuotias henkilö, jonka työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi ja joka on saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään kolme kuukautta asianmukaista hoitoa. Lisäksi edellytyksenä on, että psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi.

Ylös